Fidelity Funds - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund

Fond je vhodný pro dynamické klienty, kteří mohou své volné finanční prostředky investovat na dobu alespoň 3 let.
Typ fondu
Dluhopisový
Investiční profil fondu
Dynamický
Stupeň rizika 
4. stupeň
Doporučená délka investice
3 a více let
Fond Fidelity Funds - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund je dluhopisový fond vhodný pro dynamické klienty, kteří mohou své volné finanční prostředky investovat na dobu alespoň 3 let. Fond investuje primárně do firemních dluhopisů z celého světa s investičním ratingem. Fond využívá strategii tématické udržitelnosti a aktivně vybírá cenné papíry emitentů, kteří se snaží snižovat emise uhlíku. Nejméně 70 % bude investováno do cenných papírů, které mají udržitelné vlastnosti. Za udržitelné vlastnosti se považují mj. efektivní a účinnější řešení environmentálních a sociálních otázek, tzv. ESG strategie. Cílem fondu bude dosáhnout nižší úrovně emisí oxidu uhlíku v porovnání s širším trhem. Fond může také investovat do dluhopisů emitentů, kteří vykazují zlepšující se udržitelné vlastnosti. Fond investuje celosvětově, a může proto investovat i do zemí považovaných za rozvíjející se trhy.
Měnové riziko je zajištěno.

Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.
Minimální investice
500
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
LU2111945700
Číslo účtu
235698271/0600
Datum vzniku
05.02.2020
Aktuální kurz ke dni
22.04.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
1 018
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
0.89 %
Za poslední
3 měsíce
-2.12 %
Za posledních
6 měsíců
-0.78 %
Za poslední
rok
4.18 %
Za poslední
3 roky
-
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
-2.77 %
Od založení
fondu
1.80 %

Cílové trhy

 Investiční horizont  3 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 4
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Střední, pokročilý
 Negativní cílový trh    Garance bez ztrát