Espiria Nordic Corporate Bond

Fond investuje do korporátních dluhopisů severských zemí. Oproti standardním dluhopisům má tento fond výhodu v doporučené délce investování pouze na dva roky.

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
1.20 %
Za poslední
3 měsíce
2.15 %
Za posledních
6 měsíců
6.75 %
Za poslední
rok
11.41 %
Za poslední
3 roky
-
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
3.01 %
Od založení
fondu
14.95 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Fond investuje do korporátních dluhopisů severských zemí. Oproti standardním dluhopisům má tento fond výhodu v doporučené délce investování, která je pouze dva roky. Je ideální pro diverzifikaci portfolia, i s ohledem na to, že severské země i severský bankovní sektor jsou velmi stabilní a ziskové. Fond je velmi konzervativní a naplňuje kritéria udržitelnosti. Jako investoři se podílíte na rozvoji společností Bonheur (lodní doprava), Volvo a severské banky jako Luminor Bank, DnB Bank, Jyske Bank a Arion Bank.

Fond spravuje švédská společnost East Capital, která se zaměřuje na investice do společností z rozvíjejících se trhů. Celkově East Capital spravuje investice v hodnotě 110 miliard Kč.
Informace o fondu
Typ fondu
Dluhopisový
Investiční profil fondu
Velmi konzervativní
Minimální investice
500
Měna
CZK
Datum vzniku
09.12.2022
Aktuální kurz ke dni
18.04.2024
Poplatek při nákupu
1,5 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
LU2544647329
Číslo účtu
256317917/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
114,95
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
2. stupeň
Doporučená délka investice
2 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou