BFM Balancovaný smíšený fond

Portfolio je tvořeno investicemi do dluhopisů, akcií i komodit (hlavně do zlata), ale také do nástrojů peněžního trhu. Složení portfolia je dynamicky upravováno v závislosti na očekávání vývoje na trzích

Prognóza výkonnosti slouží pouze pro informační účely a není ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. Hodnota fondu je uváděna po zaučtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
0.30 %
Za poslední
3 měsíce
0.94 %
Za posledních
6 měsíců
1.69 %
Za poslední
rok
9.18 %
Za poslední
3 roky
13.49 %
Za posledních
5 let
14.41 %
Od začátku
roku
3.35 %
Od založení
fondu
16.62 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekvání budoucího vývoje?
Nejste si jisti jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Typ fondu
Smíšený
Investiční profil fondu
Dynamický
Stupeň rizika 
4. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Fond investuje do dluhopisů, akcií i komodit (hlavně do zlata), ale také do nástrojů peněžního trhu. Běžně je fond tvořen ze 70 % dluhopisy a nástroji peněžního trhu, dále z 25 % akciemi a z 5 % komoditami, které představují dynamickou část portfolia. Složení portfolia je dynamicky upravováno portfolio manažerem v závislosti na očekávání vývoje na trzích. Dynamická část portfolia může být upravena mezi 0-60 %.

Cílem fondu je v investičním horizontu od 3 do 5 let dosahovat vyšších výnosů, než na běžných depozitních produktech.

Fond je vhodný pro klienty, kteří chtějí investovat ve středním a delším horizontu. Hodí se i na pravidelné investování. Fond spravuje Budapest Fund Management, expert na středoevropské investiční strategie z Maďarska. Celkově má Budapest Fund Management ve správě 35 miliard Kč.
Minimální investice
300
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
HU0000707187
Číslo účtu
188958949/0600
Datum vzniku
24.08.2008
Aktuální kurz ke dni
27.10.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
1,1662
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Cílové trhy

 Investiční horizont  5 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 4
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Střední, pokročilý
 Negativní cílový trh    Garance bez ztrát  

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou