BFM Balancovaný smíšený fond

Portfolio je tvořeno investicemi do dluhopisů, akcií i komodit (hlavně do zlata), ale také do nástrojů peněžního trhu. Složení portfolia je dynamicky upravováno v závislosti na očekávání vývoje na trzích

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
0.59 %
Za poslední
3 měsíce
1.75 %
Za posledních
6 měsíců
7.95 %
Za poslední
rok
14.34 %
Za poslední
3 roky
13.17 %
Za posledních
5 let
24.41 %
Od začátku
roku
5.00 %
Od založení
fondu
29.86 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Fond investuje do dluhopisů, akcií i komodit (hlavně do zlata), ale také do nástrojů peněžního trhu. Běžně je fond tvořen ze 70 % dluhopisy a nástroji peněžního trhu, dále z 25 % akciemi a z 5 % komoditami, které představují dynamickou část portfolia. Složení portfolia je dynamicky upravováno portfolio manažerem v závislosti na očekávání vývoje na trzích. Dynamická část portfolia může být upravena mezi 0-60 %.

Cílem fondu je v investičním horizontu od 3 do 5 let dosahovat vyšších výnosů, než na běžných depozitních produktech.

Fond je vhodný pro klienty, kteří chtějí investovat ve středním a delším horizontu. Hodí se i na pravidelné investování. Fond spravuje MBH Fund Management, expert na středoevropské investiční strategie z Maďarska. Celkově má MBH Fund Management ve správě 35 miliard Kč.
Informace o fondu
Typ fondu
Smíšený
Investiční profil fondu
Konzervativní
Minimální investice
300
Měna
CZK
Datum vzniku
24.08.2008
Aktuální kurz ke dni
23.05.2024
Poplatek při nákupu
2 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
HU0000707187
Číslo účtu
188958949/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
1,2986
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
3. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 2 roky.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou