Co je SEPA inkaso?

SEPA inkaso představuje bezhotovostní platební službu v eurech provozovanou v rámci tzv. jednotného SEPA prostoru (z angl. Single Euro Payments Area). Do tohoto prostoru patří členské státy EU nebo s EU smluvně vázané. Patří sem také ty, které k pravidlům SEPA přistoupily (např. Švýcarsko nebo Monako). Podmínkou je, aby byly k provádění SEPA inkasa přihlášeny rovněž banky plátce i příjemce.

Pro koho je SEPA inkaso vhodné?
Tato služba se hodí pro:
plátce (běžného spotřebitele, nebo podnikatele), který pravidelně hradí zboží nebo služby v eurech do států SEPA prostoru,
příjemce (nejčastěji podnikatele), který pravidelně přijímá platby za zboží nebo služby v eurech ze států SEPA prostoru.

Výhodou pro klienta je, že vše může spravovat pouze z jediného účtu. Odpadá tak nutnost vést více účtů v několika zemích a komunikovat s různými bankami.

Dva typy SEPA inkasa
Podle toho, kdo je plátcem a kdo příjemcem v rámci úhrad SEPA inkasa, existují 2 typy této služby (2 schémata):
1. Spotřebitelské (Core) - plátce je nejčastěji běžným spotřebitelem, má nárok na vrácení provedené platby do 8 týdnů ode dne úhrady, pokud o to požádá, a to i bez udání důvodu.
2. Podnikatelské (B2B) - plátce i příjemce jsou podnikatelské subjekty; plátce nemá nárok na vrácení provedené úhrady.
 

MONETA Money Bank službu SEPA inkaso neposkytuje.

Kontaktujte nás