Co je SEPA platba?

Obchodujete se zahraničím? Pak jsou SEPA platby Vaším chytrým spojencem, který šetří spoustu času i peněz.

Co je SEPA platba?
SEPA platba (neboli zkráceno Single Euro Payments Area) se dříve běžně označovala jako Europlatba. Je to bezhotovostní převod prováděný v eurech, který je rychlejší a jednodušší než klasická zahraniční SWIFT platba.

Země, kde je možné SEPA platbu uplatnit
K zemím, kam je možné poslat SEPA platbu, patří především všechny země Evropské unie a EHP (Evropského hospodářského prostoru). Dále s převodem SEPA uspějete u států ESVO (neboli u států Evropského sdružení volného obchodu), kam se řadí země jako Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island. A v neposlední řadě jsou součástí SEPA regionu i nejmenší evropské státy, jako jsou Andorra, Monako a San Marino.

Nutné náležitosti SEPA platby
Předně je nezbytné provádět platbu v eurech do zemí, které patří do SEPA regionu. Důležité je, aby SEPA platbu podporovala nejen samotná země, ale i konkrétní finanční instituce, kam částku posíláte. Pokud by tomu tak nebylo, platba nemůže být provedena. Zároveň je nutné znát číslo účtu ve formě IBAN. Je dobré pamatovat na to, že v případě SEPA platby je možné zvolit pouze poplatek typu SHA, kdy příjemce i odesílatel platby zaplatí poplatky každý své bance.

Pro SEPA platbu platí obecné doporučení, vyplňovat účel platby v jazyce obvyklém pro mezinárodní platby, tedy v angličtině. V případě, že zvolíte jazyk, který bude příjemci nebo zprostředkovateli nesrozumitelný, vystavujete se riziku, že platba nebude provedena.

Výhody SEPA platby
SEPA platba je rychlejší než klasický příkaz k úhradě do ciziny. Obvykle je tento druh platby proveden následující pracovní den po zadání požadavku. Také není nutné znát detailní informace bance, jako jsou BIC kód nebo přesná adresa banky, do níž budete peníze posílat. Tyto informace jsou automaticky doplňovány systémem. Samozřejmostí je pak možnost uložení jednotlivých SEPA plateb do šablon v internetovém bankovnictví. Vaše platby do zahraničí napříště zaberou ve srovnání s minulostí jen zlomek času.

Kontaktujte nás