Co je ROI?

Za anglickou zkratkou ROI (Return on Investment) se skrývá pojem „návratnost investice“. Udává se zpravidla v procentech a vyjadřuje zisk (nebo ztrátu) z vynaložené investice.

Vzorec výpočtu ROI
Hlavní vzorec, podle kterého se ROI počítá, zní:
 

ROI = ((zisk – investice) : investice) × 100
 

Příklad:
Investor nakoupil akcie nejmenované společnosti za 80 000 korun. Při stávajícím trendu na akciovém trhu by je mohl za 2 roky prodat za 115 000 Kč. Návratnost činí 43,75 %.
 

((115 000 – 80 000) : 80 000) × 100 = 43,75
 

Pozn. ROI může přirozeně vyjít i v záporných číslech. Pokud by zmíněný investor prodal akcie např. jen za 64 500 , činila by „návratnost“ jeho investice bezmála -20 % (-19,375).
 

Někdy je složité vyhodnotit výsledek ROI jako jednoznačný zisk nebo ztrátu. Důležitým faktorem mnoha investičních projektů bývá čas, který se však těžko promítá do uvedeného vzorce. Může se tak stát, že např. výsledek ROI +15 % bude vzhledem k objemu vloženého času v celkovém kontextu investice nakonec posouzen jako ztráta (a obráceně).

Kontaktujte nás