Co je negociační úvěr?

Negociační úvěr je obdobou eskontního úvěru, ovšem při obchodování se zahraničním subjektem. Důležitým hráčem v celé transakci je tzv. negociační banka, která se může nacházet v zemi dovozce zboží, v zemi vývozce, ale i ve třetí zemi.

Jak to funguje
Dovozce (dlužník) má zájem o konkrétní zahraniční zboží a hodlá za něj zaplatit směnkou. Dovozce projedná odkup (eskont) směnkynegociační bankou. Tato banka o tom informuje vývozce (věřitele). Na to vývozce expeduje požadované zboží a sdělí negociační bance, že je zboží na cestě k dovozci, doloží k tomu i příslušné dokumenty. Banka vývozci obratem proplatí směnku. K dovozci dorazí zakoupené zboží. V den splatnosti zaplatí bance směnku a obdrží od ní dokumenty ke zboží.

Negociační banka představuje určitou záruku toho, že oba obchodní partneři dostojí svým závazkům. Za to, že jsou peníze věřiteli vyplaceny dříve než v den splatnosti směnky, si banka sráží podobně jako u eskontního úvěru tzv. diskont.

Negociační úvěr se uplatňuje zejména při první transakci mezi zahraničními partnery nebo u větších projektů, které je zapotřebí lépe zajistit.

Kontaktujte nás