Co je eskontní úvěr?

Jedná se o krátkodobý úvěr určený zejména pro podnikatelské subjekty. V ČR není využíván tak běžně jako v zahraničí. Příčinou je nabídka jiných typů úvěrů, které se dají pořídit jednodušeji, např. kontokorentní úvěr.

Jak to funguje
Podnikatel A prodá své zboží/služby podnikateli B a ten mu za to vystaví směnku. Podnikatel A se však dostane do situace, kdy bude potřebovat peněžní prostředky dříve, než uplyne lhůta splatnosti směnky. Obrátí se tedy na svou banku a ta jeho směnku odkoupí – eskontuje. Dlužníkem banky se stává podnikatel B, směnečný vztah mezi podnikateli A a B zaniká.

Podmínky eskontního úvěru si každá banka stanovuje jinak, většinou však bývají poměrně přísné.

Výhody
- Rychlé získání peněžních prostředků
- Nízká úroková sazba

Nevýhody
- Diskont – úrok za období od odkupu směnky do termínu její splatnosti
- Poplatky související s realizací úvěru včetně eskontní provize bance

Kontaktujte nás