Co je hedgeový fond?

Hedgeové fondy, také hedge fondy, jsou speciální investiční fondy, jejichž možnosti investování jsou téměř bez omezení. Vyznačují se širokou paletou investičních strategií, zhodnocení investic může být velice zajímavé, ale míra rizika rozhodně není nezanedbatelná. Nejen z těchto důvodů se předpokládá, že investoři investující do hedge fondů mají určité zkušenosti. Hedgeové fondy totiž patří mezi rizikové investice.

Český překlad hedgeových fondů zní „zajištěné fondy“. Je to ale spíš odkaz na minulost, kdy původní fondy užívaly část svého portfolia k zajištění jiné části a cílem bylo snížení rizika ztrát. Dnes se na zajištění v hedge fondech vůbec nelze spoléhat, mnoho fondů naopak volí spíše riziko s vidinou zajímavých zisků.

Hlavou hedgeového fondu je správce, který určuje investiční strategie a na ziscích je sám finančně motivován. Tyto fondy nemají jiný majetek než vklady investorů. Příjmy plynou také z nejrůznějších poplatků, které jsou zpravidla mnohem vyšší než u klasických fondů.

Hedge fondy nejsou regulovány tak jako fondy klasické, a tak mohou využívat i techniky, kterých se klasické fondy musejí zříct nebo je smějí používat jen v omezené míře. Mnoho hedgeových fondů má své sídlo v tzv. daňovém ráji (Kajmanské ostrovy apod.).

Do akcií z celého světa můžete investovat s podílovými fondy, plně online a navíc bez vstupního poplatku při nákupu v Internet Bance nebo Smart Bance.

Kontaktujte nás