Co jsou půjčky bez registru a doložení příjmů?

Prověření schopnosti klienta splácet půjčku je povinnost, kterou všem poskytovatelům půjček ukládá zákon o spotřebitelském úvěru.

Mezi nejčastější otázky klientů patří, jestli banka či nebankovní instituce pro poskytnutí úvěru vyžaduje doložení příjmu a jestli pro posouzení úvěruschopnosti využívá úvěrových registrů.

Doložení příjmů je klíčovou součástí posouzení úvěruschopnosti. Aby úvěr vůbec mohl být klientovi poskytnut, musí mít banka jistotu, že je schopen ho splácet. Konkrétně to, jestli je rozdíl mezi jeho měsíčními příjmy a náklady dostatečně velký na to, aby pokryl měsíční splátku úvěru.

Doložit své příjmy může klient různými způsoby. Jedním z nich je potvrzení o příjmu. Jde o dokument, který vystaví zaměstnavatel klienta a kterým formálně potvrzuje výši mzdy, kterou mu vyplácí. Jiným způsobem může být například doložení výpisů z běžného účtu, ze kterého je příjem patrný.
Mezi nejmodernější způsoby doložení příjmu patří tzv. screen scraping. Klient se při žádosti o úvěr přihlásí do svého internetového bankovnictví a z transakcí klienta potom speciální software automaticky definuje příjem. MONETA patří mezi průkopníky tohoto způsobu, který v sobě kombinuje mimořádnou pohodlnost pro klienta s vysokou úrovní zabezpečení.

Někteří klienti vnímají prokazování příjmů negativně. Je třeba si uvědomit, že bankám posuzování příjmů nařizuje přímo zákon o spotřebitelském úvěru a dále, že banka tím zároveň chrání i klienta, aby se nedostal do dluhové pasti. Od institucí, kterým je jedno, jestli je klient schopen poskytnutý úvěr splácet, by si nikdo půjčovat neměl. K podobným účelům slouží úvěrové registry. Do nich jsou reportovány informace o tom, jak klient úvěr splácí nebo splácel. Mezi nejčastěji využívané patří Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a Solus.

Kontaktujte nás