Co jsou půjčky bez registru a doložení příjmů?

Prověření schopnosti klienta splácet půjčku je povinnost, kterou všem poskytovatelům půjček ukládá zákon o spotřebitelském úvěru.

Z toho vyplývá, že půjčka bez prověření registru dlužníků nebo doložení příjmů neodpovídá standartním podmínkám poskytování úvěrů. Lákadlem takovýchto půjček je především rychlost vyřízení. Klient se může k penězům dostat i  v řádu několika hodin. Na druhou stranu je tato rychlost vykoupena obvykle výrazně vyšším úrokem a jednoznačně vysokým rizikem, že se klient dostane do neschopnosti splácet své závazky.

Mezi nejčastější otázky klientů před sjednáním smlouvy o půjčku patří, jestli banka či nebankovní instituce pro poskytnutí úvěru vyžaduje doložení příjmu a jestli pro posouzení úvěruschopnosti využívá úvěrových registrů.

Doložení příjmů
Doložení příjmů je zpravidla klíčovou součástí posouzení úvěruschopnosti – bonity klienta. Pro poskytnutí úvěru klientovi, musí mít banka nebo jiná instituce jistotu, že je schopen ho splácet. Pro výslednou bonitu klienta jsou důležité nejen příjmy, ale pochopitelně také výdaje. Do tohoto patří například nájemné, pojistné, splátky leasingu na automobil, splátky stávajících úvěrů a další.

Doložit své příjmy může klient různými způsoby. Jedním z nich je potvrzení o příjmu. Jde o dokument, který klientovi vystaví jeho zaměstnavatel a kterým formálně potvrzuje výši mzdy, kterou mu vyplácí. Jiným způsobem může být například doložení výpisů z běžného účtu, ze kterého je příjem patrný. Některé finanční instituce si ovšem vykládají literu zákona po svém a spokojí se pouze s tvrzením klienta, že má dostatečné příjmy a nedluží nikde žádné peníze. Takové jednání je ovšem velmi neseriózní a pro žadatele o půjčku by mělo být varovným signálem, aby se dané instituci vyhnul.

Registr dlužníků
Registr dlužníků je databáze osob a firem, které řádně nesplácejí své závazky. Hlavní účel těchto registrů je omezení rizika bankovních i nebankovních institucí při poskytování úvěrů a půjček. V České republice je registrováno několik bankovních a nebankovních registrů dlužníků, například Bankovní registr klientských informací, Centrální registr dlužníků, SOLUS nebo Veřejný registr dlužníků.

Kontaktujte nás