Co je registr dlužníků?

Registr dlužníků je databáze osob a firem, které řádně nesplácejí své závazky.

V České republice je registrováno několik bankovních a nebankovních registrů dlužníků, například Bankovní registr klientských informací, Centrální registr dlužníků, SOLUS nebo Veřejný registr dlužníků.

Vznik úvěrových registrů
Úvěrové registry vznikly jako nástroj pro snížení úvěrových rizik. Banky nebo jiné finanční společnosti sdílejí vlastní data o klientech a jejich platební morálce. Klienti, kteří řádně nesplácejí své závazky, již další úvěr jen velice těžko získají. Stejně jako v České republice fungují úvěrové registry po celém světě.

Pozitivní registr dlužníků
Kromě negativního registru dlužníků, tedy seznamu osob, které své závazky nesplácejí nebo jsou se splátkami ve zpoždění, existuje také registr pozitivní. Tato databáze naopak zahrnuje informace o klientech, kteří své půjčky řádně splácí. Pozitivní registr jim tak vytváří dobrou úvěrovou historii, díky které jsou pro banky spolehlivými partnery, a tak mohou bez problémů získat další úvěry nebo lepší podmínky.

Půjčka bez registru
Některé nebankovní společnosti nabízejí tzv. půjčky bez nahlížení do veřejných registrů dlužníků, které využívají zejména lidé, kteří měli nebo mají problémy se splácením svých závazků. Takové půjčky však představují velké riziko, a proto mohou být zatíženy vysokými úroky a poplatky.

Výmaz z registru dlužníků
K vymazání údajů z registru dlužníků nedochází ve chvíli, kdy pohledávku po splatnosti klient uhradí, ale mnohem později. Data jsou v registru vedena po celou dobu trvání obchodního vztahu klienta s bankovní či finanční institucí a další čtyři roky po ukončení kontraktu. K vymazání záznamu tak může dojít již po 6 měsících, ale také až za 4 roky od zaplacení dlužné částky, záleží na typu registru a pohledávky.

Kontaktujte nás