Co je RPSN u hypotéky?

Roční procentní sazba nákladů představuje celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento z celkové výše úvěru.

RPNS tak udává podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit v souvislosti s úvěrem za období jednoho roku. Jedná se o transparentní ukazatel, jak výhodná je konkrétní hypotéka ve skutečnosti, a to nejen podle úrokové sazby, ale i dalších poplatků, které jsou součástí hypotéky.

Standardně do výpočtu RPSN vstupují tyto poplatky:
- Poplatek za uzavření smlouvy o úvěru
- Poplatek za vedení úvěrového účtu
- Poplatek za odhad nemovitosti
- Poplatek za čerpání úvěru
- Poplatek za návrh na vklad zástavního práva na katastru nemovitostí
- Poplatek za ověření podpisu zástavce na zástavní smlouvě k nemovitým věcem
- Poplatek za výmaz zástavního práva na Katastru nemovitostí
- Poplatek za vedení běžného účtu, z něhož je úvěr splácen
- Poplatek za potvrzení o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru
- Poplatek za pojištění nemovitosti

Tyto poplatky se liší podle toho, zda je jejich příjemcem věřitel (banka) nebo třetí osoba (katastr nemovitostí, pojišťovna, Czech POINT) a zda se platí jednorázově nebo opakovaně.

RPSN umožňuje jednoduše a rychle porovnat výhodnost či nevýhodnost různých hypoték. Při uzavírání smlouvy o úvěru je totiž velmi těžké porovnat nabídky pouze podle roční úrokové míry. Obecně platí, že čím je RPSN nižší, tím je finanční produkt výhodnější.
MONETA Money Bank Vám mimo jiné nabízí při sjednání hypotéky odhad nemovitosti zdarma, a Vy tak ušetříte až 5 000 Kč.

Kontaktujte nás