Co je RPSN u hypotéky?

Roční procentní sazba nákladů představuje celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento z celkové výše úvěru.

RPNS tak udává podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit v souvislosti s úvěrem za období jednoho roku. Jedná se o transparentní ukazatel, jak výhodná je konkrétní hypotéka ve skutečnosti, a to nejen podle úrokové sazby, ale i dalších poplatků, které jsou součástí hypotéky.

Standardně do výpočtu RPSN vstupují tyto poplatky:
- Poplatek za uzavření smlouvy o úvěru
- Poplatek za vedení úvěrového účtu
- Poplatek za odhad nemovitosti
- Poplatek za čerpání úvěru
- Poplatek za návrh na vklad zástavního práva na katastru nemovitostí
- Poplatek za ověření podpisu zástavce na zástavní smlouvě k nemovitým věcem
- Poplatek za výmaz zástavního práva na Katastru nemovitostí
- Poplatek za vedení běžného účtu, z něhož je úvěr splácen
- Poplatek za potvrzení o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru
- Poplatek za pojištění nemovitosti

Tyto poplatky se liší podle toho, zda je jejich příjemcem věřitel (banka) nebo třetí osoba (katastr nemovitostí, pojišťovna, Czech POINT) a zda se platí jednorázově nebo opakovaně.

RPSN umožňuje jednoduše a rychle porovnat výhodnost či nevýhodnost různých hypoték. Při uzavírání smlouvy o úvěru je totiž velmi těžké porovnat nabídky pouze podle roční úrokové míry. Obecně platí, že čím je RPSN nižší, tím je finanční produkt výhodnější.

Kontaktujte nás