Co je katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí je soubor údajů o veškerém nemovitém majetku v České republice. Zahrnuje veškeré důležité informace o nemovitostech – parcelách, domech, bytech, jejich vlastnících a spoluvlastnících, jejich popis, polohové informace a zápis práv k nemovitosti.

Katastr nemovitostí slouží pro daňové, statistické a technické účely. Zároveň eviduje vlastnická a další věcná práva. Při nákupu nemovitosti se Vám určitě bude hodit do katastru nahlédnout. Zjistíte tak, zda tvrzení prodávajícího jsou pravdivá a zda Vám prodávající nic nezamlčuje.

Stejně tak katastr využijete v situaci, kdy potřebujete dokázat, že vlastníkem nemovitosti jste právě Vy. Výpis budete potřebovat i v případě, že ručíte nemovitostí při žádosti o půjčku nebo hypotéku. Nahlížet do katastru nemovitostí může každý z nás. Je volně a zdarma přístupný na internetu bez nutnosti registrace.

Výpis z katastru je zpoplatněný a získáte jej přímo na katastrálním úřadě nebo na kontaktním místě Czechpoint (například na obecních úřadech, poštách apod.). Pokud instituci nestíháte navštívit, můžete vše vyřídit odesláním písemné žádosti na katastrální úřad nebo prostřednictvím online formuláře služby Czechpoint. V takovém případě ale musíte počítat, že úřad má na vyřízení Vaší žádosti 30 kalendářních dní.

Kontaktujte nás