Co je rizikové pojištění?

Rizikové pojištění zajistí klientovi, případně jeho rodině, peníze, v případě úrazu, nemoci nebo úmrtí.

Rizikové pojištění neobsahuje žádnou spořící složku a veškeré zaplacené pojistné je spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky pojišťovny. V případě ukončení pojistné smlouvy není vyplaceno žádné plnění. Rizikové pojištění je vhodné zejména pro klienty, kteří chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti nebo chtějí pojištění vinkulovat ve prospěch jiného subjektu, například k zajištění hypotéky či jiných úvěrových produktů.

MONETA Money Bank nabízí ve spolupráci s NN rizikové životní pojištění NN Život, u kterého si klient může zvolit ze dvou balíčků rizik podle svého uvážení:

Základní balíček zahrnuje pojištění na smrt následkem úrazu nebo nemoci, invaliditu prvního až třetího stupně.
Rozšířený balíček umožňuje pojistit i závažná onemocnění včetně rakoviny.

Klient si může pojištěná rizika měnit podle svých aktuálních potřeb i v průběhu pojištění, a to bez poplatku. V případě dopravní nehody s následkem smrti je pojistné plnění automaticky navýšeno o 500 tisíc Kč.

Kontaktujte nás