Co je vinkulace

Výraz vinkulace pochází z latinského slova vinculum (pouto) a znamená zastavení.

Vinkulace pojistky znamená, že výnosy z pojistného plnění jsou převedeny na třetí osobu. V případě, že se něco stane s pojištěnou věcí, dostává peníze od pojišťovny ten, na koho je vinkulace napsána.

V praxi je vinkulace pojištění služba, kterou využívá věřitel jako způsob ochrany věci, na kterou dlužníkovi půjčil peníze. Často se využívá u hypotečního úvěru nebo jiného druhu půjček na nemovitost, kdy je případné budoucí pojistné plnění vinkulována ve prospěch banky, která poskytuje úvěr.

Vinkulace může být provedena pouze se souhlasem pojištěného. Zrušit vinkulaci je možné pouze se souhlasem toho, v jehož prospěch bylo pojistné plnění vinkulováno.
Každá banka nebo jiný věřitel má své vlastní formuláře pro vinkulaci pojištění. Vyplněné dokumenty se zasílají na adresu pojišťovny, u které je pojištěné uzavřeno.

Žádost o vinkulaci by měla obsahovat následující údaje:
- číslo pojistné smlouvy
- osobní údaje pojistníka
- osobní údaje pojištěného (pokud jsou odlišné od údajů pojistníka)
- určení předmětu, z jehož pojištění je případné pojistné plnění vinkulováno
- ve prospěch koho bude případné pojistné plnění vinkulováno
- číslo úvěrové smlouvy
- podpis pojistníka a pojištěného

Kontaktujte nás