Co je vinkulace

Výraz vinkulace pochází z latinského slova vinculum (pouto) a znamená zastavení.

Vinkulace pojistky znamená, že výnosy z pojistného plnění jsou převedeny na třetí osobu. V případě, že se něco stane s pojištěnou věcí, dostává peníze od pojišťovny ten, na koho je vinkulace napsána.

V praxi je vinkulace pojištění služba, kterou využívá věřitel jako způsob ochrany věci, na kterou dlužníkovi půjčil peníze. Často se využívá u hypotečního úvěru nebo jiného druhu půjček na nemovitost, kdy je případné budoucí pojistné plnění vinkulováno ve prospěch banky, která poskytuje úvěr. Majetkové pojištění zastavované nemovitosti je u hypotečních bank vždy povinné.

Vinkulace pojištění nemovitosti může být provedena pouze se souhlasem pojištěného. Zrušit vinkulaci je možné pouze se souhlasem toho, v jehož prospěch bylo pojistné plnění vinkulováno.
Každá banka nebo jiný věřitel má své vlastní formuláře pro vinkulaci pojištění. Vyplněné dokumenty se zasílají na adresu pojišťovny, u které je pojištěné uzavřeno.

Žádost o vinkulaci by měla obsahovat následující údaje:
- číslo pojistné smlouvy
- osobní údaje pojistníka
- osobní údaje pojištěného (pokud jsou odlišné od údajů pojistníka)
- určení předmětu, z jehož pojištění je případné pojistné plnění vinkulováno
- ve prospěch koho bude případné pojistné plnění vinkulováno
- číslo úvěrové smlouvy
- podpis pojistníka a pojištěného

Kontaktujte nás