Co je mimořádná splátka úvěru?

Mimořádná splátka je částečné nebo úplné splacení úvěru ještě před ukončením doby trvání smlouvy.

Za mimořádnou splátku se považuje splátka nad rámec standardních měsíčních splátek, která je uvedena ve splátkovém kalendáři spotřebitelského úvěru. Klient může mimořádnou splátkou splatit spotřebitelský úvěr částečně nebo zcela kdykoliv během jeho trvání. Po provedení mimořádné splátky má klient právo na snížení nákladů spotřebitelského úvěru, například snížením celkového počtu splátek.

Banka může ve spojení s mimořádnou splátkou požadovat uhrazení poplatku, jehož výši reguluje zákon. Jedná se nejvýše o 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, pokud je mezi sjednaným koncem spotřebitelského úvěru a jeho předčasným splacením více než 1 rok. Pokud je uvedená doba kratší než 1 rok, výše poplatku může být maximálně 0,5 %. Zákon také stanovuje, kdy banka poplatky za předčasné splacení požadovat po klientovi nemůže. Jedná se například o předčasné splacení úvěru z pojistného určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru a podobných případech.

Klienti MONETA Money Bank mohou mimořádnou splátku nebo předčasné splacení provést kdykoliv během trvání spotřebitelského úvěru.

Kontaktujte nás