Co je konstantní symbol?

Konstantní symbol se používá pro účetní identifikaci platby.

Vzhledem k tomu, že používání konstantního symbolu není povinné, záleží pouze na příjemci platby, zda bude požadovat jeho uvedení v platebním příkazu. Tento typ symbolu je možné uvést u všech plateb v CZK.

Konstantní symboly jsou rozděleny do deseti základních tříd, podle jejich předposlední číslice. Třídy 1 a 4 spravuje Ministerstvo financí ČR. Výjimku tvoří speciální konstantní symboly, které upravuje vyhláška ČNB.

Konstantní symbol se skládá ze čtyř numerických znaků XXXx, kdy číslice „XXX“ identifikují charakter platby a číslice „x“ určuje způsob platby, případně zúčtování. Například 0 = platby podle zvláštních dispozic; 1 = platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí, 8 = ostatní bezhotovostní platby.

Kontaktujte nás