Co je konstantní symbol

Tento symbol se používá pro účetní identifikaci platby. 
 
Vzhledem k tomu, že používání konstantního symbolu není povinné, záleží pouze na příjemci platby, zda bude požadovat jeho uvedení v platebním příkazu. Tento typ symbolu je možné uvést u všech plateb v CZK.  
Konstantní symboly jsou rozděleny do deseti základních tříd, podle jejich předposlední číslice. Třídy 1 a 4 spravuje Ministerstvo financí ČR. Výjimku tvoří speciální konstantní symboly, které upravuje vyhláška ČNB.  
Konstantní symbol se skládá ze čtyř numerických znaků XXXx, kdy číslice „XXX“ identifikují charakter platby a číslice „x“ určuje způsob platby, případně zúčtování. Například 0 = platby podle zvláštních dispozic; 1 = platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí, 8 = ostatní bezhotovostní platby.  

Kontaktujte nás