Co je jistina?

Jistina úvěru je peněžní částka, kterou si dlužník půjčil a splácí. Součásti jistiny nejsou úroky a poplatky. Část splátky, o kterou se snižuje jistina, se nazývá úmor.

Úmor
Úmor je ta část splátky, o kterou se snižuje výše nesplacené jistiny při anuitním splácení. Každou splátku úvěru tvoří dvě části – úmor a úrok, jejich výše se v průběhu splácení mění. Úmor představuje splátku dlužné částky bez úroku. V případě bezúročné půjčky se úmor bude rovnat výši splátky.

Jistina hypotéky
Jistinou hypotéky se rozumí částka, kterou si klient půjčil od banky na svůj hypoteční úvěr. Tato částka nezahrnuje úroky ani další poplatky, například poplatek za zpracování, vedení účtu a další. Jistina hypotéky vždy nižší než obvyklá cena nemovitosti, která je na hypotéku zastavena. Jistina se umořuje s každou měsíční splátkou hypotéky.

Dražební jistina
Dražební jistina nebo také jistota je peněžní částka, kterou skládají všichni, kdo se chtějí do dražby zapojit. Účastníkovi, který dražbu vyhraje, se tato částka započítá jako součást úhrady vydražené ceny. Ostatním dražitelům je dražební jistina vrácena.

Kontaktujte nás