Co je devinkulace?

Devinkulace znamená uvolnění závazku, v jehož případě není pojistné plnění vyplaceno zástavnímu věřiteli, ale úvěrovému dlužníkovi.

Vinkulace neboli zastavení pojistky znamená, že výnosy z pojistného plnění jsou převedeny na třetí osobu. V případě, že se něco stane s pojištěnou věcí, dostává peníze od pojišťovny ten, na koho je vinkulace napsána. Pro vinkulaci je potřeba souhlas pojištěného, tedy vlastníka pojištěné věci.
Devinkulace pak může být provedena pouze se souhlasem společnosti, v jejíž prospěch je pojistka vinkulována.

Devinkulaci si můžeme nejlépe vysvětlit na příkladu:
Leasingová společnost poskytne úvěr na nákup nového vozidla a zároveň vyznačí v technickém průkazu zástavní právo na předmět úvěru pro případ neplnění podmínek úvěru, tedy jeho neplacení. Společnost Vám zároveň uloží vozidlo pojistit a případné pojistné plnění vinkulovat ve prospěch leasingové společnosti pro případ, že by vozidlo bylo totálně zničeno. Pokud však dojde pouze k menšímu poškození a po opravě je možné vozidlo dále provozovat, dojde po dohodě s pojišťovnou a Leasingovou společností k devinkulaci pojistky a pojistné plnění bude vyplaceno buď autoservisu, nebo Vám, pokud byste opravu prováděli sami.

Kontaktujte nás