Co je devinkulace

Devinkulace je uvolnění neboli zrušení vinkulace.

Vinkulace neboli zastavení pojistky znamená, že výnosy z pojistného plnění jsou převedeny na třetí osobu. V případě, že se něco stane s pojištěnou věcí, dostává peníze od pojišťovny ten, na koho je vinkulace napsána.

Devinkulace je naopak uvolnění závazku a v jejím případě nebude pojistné plnění vyplaceno zástavnímu věřiteli, ale úvěrovému dlužníkovi. Pro vinkulaci je potřeba souhlas pojištěného, tedy vlastníka pojištěné věci. Devinkulace pak může být provedena pouze se souhlasem společnosti, v jejíž prospěch je pojistka vinkulována.

Devinkulaci si můžeme nejlépe vysvětlit na příkladu leasingové společnosti, která Vám poskytne úvěr na nákup nového vozidla a zároveň vyznačí v technickém průkazu zástavní právo na předmět úvěru pro případ neplnění podmínek úvěru, tedy jeho neplacení. Společnost Vám zároveň uloží vozidlo pojistit a případné pojistné plnění vinkulovat ve prospěch leasingové společnosti pro případ, že by vozidlo bylo totálně zničeno. Pokud však dojde pouze k menšímu poškození a po opravě je možné vozidlo dále provozovat, dojde po dohodě s pojišťovnou a Leasingovou společností k devinkulaci pojistky a pojistné plnění bude vyplaceno buď autoservisu, nebo Vám, pokud byste opravu prováděli sami.

Kontaktujte nás