Co je blokace účtu?

Blokace obecně znamená "rezervace peněžních prostředků pro různé účely", která poníží disponibilní zůstatek na účtu, a proto nemusí být vždy chápána negativně.

Pokud se však jedná o blokaci účtu na základě soudního rozhodnutí nebo exekučního příkazu, je to více než nepříjemná záležitost. Ale i takový problém má řešení. Nejdůležitější je na nic nečekat a začít jej řešit okamžitě.
Nucenou blokaci účtu banka provede ve chvíli, kdy obdrží soudní usnesení nebo exekuční příkaz o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky. Banka je v takovém případě ze zákona povinna zablokovat peníze na daném účtu, a to až do výše vymáhané pohledávky.

Jak by měl dlužník postupovat, pokud zjistí, že jeho účet byl zablokován?

  1. Zjistit, kým byl exekuční příkaz či usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí vydáno.

  2. Pokud je to možné, je dobré tento exekuční příkaz či usnesení převzít osobně u toho, kdo jej vydal.

  3. Pokud povinný dluh uznává, nejrychlejším způsobem vyřízení celé záležitost je složení vymáhané pohledávky na účet, převzetí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) a vzdání se práva na odvolání. Banka pak soudu nebo exekutorovi zašle vyrozumění o nabytí právní moci, odešle zadržované peníze a účet odblokuje.

Kontaktujte nás