Co je anuita?

Pojmem anuita se označuje částka, která je v předem určených pravidelných termínech (měsíčních, čtvrtletních nebo ročních) užívána ke splácení úvěru. Anuita u spotřebitelských úvěrů je po celou dobu splácení půjčky neměnná. Naopak u hypoték a dlouhodobých úvěrů zůstává stejná pouze po dobu trvání fixačního období, během něhož se nemůže měnit úrok daného úvěru.

Anuita se skládá ze dvou částí, úmoru a úroku. Každá splátka obsahuje obě části, mění se jen jejich poměr. Na začátku je splátka tvořena z větší části úrokem a jen menší část je vynakládána na placení vlastního dluhu, tedy úmoru. Postupně se tento poměr obrací. Výše anuity ovšem zůstává stále stejná. Výhodou anuity je právě její stálá výše. Díky tomu lze snadno plánovat jednotlivé splátky úvěru.

S termínem anuita se často setkáváme u úvěrem zatížených družstevních bytů, kde se tímto termínem chybně označuje zůstatek členského podílu družstva. Jedná se však o dosud nesplacený původní dluh.

Kontaktujte nás