Co je akceptační úvěr?

Akceptační úvěr patří k závazkovým úvěrům. Banka při něm neposkytuje peněžní prostředky, ale přebírá závazek za svého klienta. Principem celého úvěru je směnka. Za poskytnutí akceptačního úvěru si banka účtuje akceptační provizi. Ta ale nebývá vysoká.

Jak funguje akceptační úvěr
Akceptační úvěr se obvykle používá k financování oběhu zboží. Kupující vystaví prodávajícímu za zboží směnku. Se svou bankou si prostřednictvím úvěrové smlouvy dohodne podmínky, za kterých se daná banka za směnku zaručí. Jde zejména o lhůtu, do které se klient banky zavazuje, že složí dohodnutou částku před uplynutím splatnosti směnky.

Směnka, kterou garantuje banka, se nazývá bankovní akcept. Patří mezi kvalitní cenné papíry.

Co když klient nestihne složit peníze
Pokud klient nestihne složit smluvenou částku před termínem splatnosti směnky, mění se akceptační úvěr na běžný peněžní úvěr.

Kontaktujte nás