Virtuální ordinace a nonstop lékař online: MONETA a Cardif dramaticky vylepšují nabídku pojištění

Nepřetržitá lékařská konzultační služba včetně možnosti napsání receptu, dětský lékař online nebo aplikace pro předběžné vyhodnocení zdravotní diagnózy. Takzvaná virtuální ordinace je hlavním pilířem výrazně vylepšené nabídky pojištění schopnosti splácet úvěr, se kterou přichází MONETA Money Bank ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou. Pojištění se navíc rozšiřuje i o nová pojistná rizika, jakými jsou například invalidita II. stupně nebo ztráta zaměstnání pro pracující v zahraničí nebo živnostníky.

Na bankovním trhu zcela ojedinělou službu spouští MONETA a BNP Paribas Cardif Pojišťovna právě dnes. Klientům bude k dispozici v takzvaném režimu 24/7, neboli každý den v týdnu včetně víkendů. Virtuální ordinace pomůže například s konzultací aktuálního zdravotního stavu nebo s předepsáním receptů lékařem. V rámci služby bude také dostupná aplikace, která vyhodnotí diagnózu pacientů. „V praxi to bude fungovat tak, že náš klient v aplikaci specifikuje svůj zdravotní stav, podle nějž mu bude stanovena pravděpodobná diagnóza. Následně bude buď odkázán k odbornému lékaři, nebo může rovnou zkonzultovat svůj stav s lékařem online,“ popsala novinku mluvčí Skupiny MONETA Zuzana Filipová. Součástí služby bude také dětský lékař, a to každý den od 8:00 do 18:00. „Díky tomu našim klientům odpadne dlouhé čekání s dětmi na pohotovosti, pediatr určí další postup na dálku,“ dodala Filipová.

Nově se Pojištění schopnosti splácet úvěr, sjednané u MONETA Money Bank, bude vztahovat i na lidi s uznanou invaliditou II. stupně, kam patří také duševní poruchy a poruchy chování. Vedle toho se toto pojištění rozšířilo i o další pojistná rizika: „Nově se bude vztahovat také na pojištěnce, kteří přišli o práci v zahraničí nebo na živnostníky při ztrátě jejich obživy. Pojistné plnění se bude vztahovat také na lidi trpící degenerativním onemocněním zad, které vzniklo po sjednání pojištění,“ vyjmenovává Filipová.

„Přidáváme nová pojistná rizika reagující na potřeby klientů – na zvyšující se počet OSVČ klientů i klientů pracujících za hranicemi ČR. Zároveň se každým rokem zvyšuje i počet přiznaných invalidit II. stupně, které klientům výrazně sníží příjem a klienti se pak dostávají do platební neschopnosti a nezvládají platit své závazky. Z tohoto důvodu rozšiřujeme pojistné krytí, abychom klientům pomohli co možná nejvíc,“ uvedl obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny Martin Steiner.

Pojištění schopnosti splácet úvěr je možné již nyní sjednat na všech pobočkách banky, během následujících třech měsíců by mělo být sjednání k dispozici také online.

Podle Národního ústavu pro duševní zdraví vzrostl v souvislosti s pandemií COVID-19 během posledních dvou let výskyt duševních onemocnění u dospělé populace na téměř 30 %. Právě duševní poruchy jsou dnes po nemocech pohybového aparátu druhou nejčastější zdravotní příčinou ztráty zaměstnání.