Upozornění na podvodné jednání zaměřené na podnikatele

V poslední době jsme zaznamenali několik podvodných pokusů zaměřených na podnikatelské subjekty. Cílem útočníků je vylákání osobních údajů, kopií dokladů totožnosti a údajů o platební kartě. Takové údaje následně útočník používá při komunikaci s bankou, kdy se snaží zneužít Vaší identity pro přenastavení poskytovaných bankovních služeb.

  • Oslovováni jsou zejména klienti, jejichž předmětem podnikání je prodej či pronájem stavebních strojů a zemědělské techniky. Útočník si Vás může vybrat pokud např. nabízíte k prodeji uvedenou techniku na inzertních portálech.
  • Útočník v průběhu jednání požaduje po klientovi osobní údaje, vyžaduje zaslání kopie dokladu totožnosti a údajů z platební karty.
  • Zaznamenány jsou i případy, kdy útočník požadoval číslo karty a tzv. kód CVV – 3 čísla na zadní straně karty.
  • Po získání údajů pak útočník kontaktuje banku se záměrem změny nastavení účtu či karty (navýšení denních limitů, odblokace karty nebo internetového bankovnictví, propojení karty do služby Google Pay).
  • Jakmile jsou změny nastaveny, začne útočník okamžitě čerpat finanční prostředky.

Opětovně si dovolujeme upozornit, že Vaše osobní údaje, ať už jsou to údaje z občanského průkazu nebo karty k Vašemu účtu, nepatří do rukou třetích osob. Buďte obezřetní a tyto údaje nesdělujte ani přátelům, ani rodinným příslušníkům, a to zejména na sociálních sítích, kde není pro útočníka problém se za kohokoliv vydávat nebo se zmocnit účtů uživatelů.

Pokud se domníváte, že jste se stali obětí výše uvedeného scénáře, obraťte se prosím kdykoliv na klientskou podporu na lince 224 443 636, nebo nás kontaktujte prostřednictvím zprávy v Internet Bance, Smart Bance, či klientském chatu na stránkách www.moneta.cz.