Unikátní pojištění na kreditních kartách, které za držitele karty uhradí dluh

 


Nové pojištění vyčerpané částky poskytuje držitelům kreditních karet GE Money Bank jedinečnou pojistnou ochranu v případě nenadálých nepříznivých situací. Je na trhu unikátní v tom, že u pojistných rizik ztráty zaměstnání, dlouhodobé pracovní neschopnosti, smrti nebo invalidity III. stupně bude v případě pojistné události klientovi vyplacena jednorázová částka ve výši 100 % aktuálního dluhu z posledního výpisu ke kreditní kartě, který předcházel pojistné události. GE Money Bank poskytuje toto pojištění svým klientům ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou.

„V reakci na aktuální potřeby klientů se GE Money Bank vždy snaží přizpůsobovat a inovovat své produkty. Proto nyní všem držitelům našich kreditních karet nabízíme na trhu jedinečné pojištění pro případy nepříznivých životních situací. Pojistné plnění v plné výši 100 % vyčerpané částky z kreditní karty je klientovi vyplaceno na jeho účet jako jednorázová platba, takže odpadá opakované dokazování, zda je klient stále v pracovní neschopnosti či nezaměstnán. Navíc díky variabilnímu systému poplatku za pojištění, který se vždy stanovuje z vyčerpané částky, klient v případě, kdy kartu nevyužívá a tedy nemá žádnou vyčerpanou částku na výpise, neplatí ani poplatek za pojištění,“ říká Peter Pagáč, produktový manažer pojištění GE Money Bank.

Pojištění vyčerpané částky zahrnuje základní rizika pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti, smrti a invalidity III. stupně a navíc vždy jedno z rizik ztráty zaměstnání nebo hospitalizace v důsledku úrazu. Poslední dvě rizika se díky variabilnímu systému střídají vždy podle aktuálního zaměstnaneckého statutu klienta. Tím je zaručeno, že každý klient je vždy zajištěn proti čtyřem rizikům.

Klient je v případě všech rizik, vyjma hospitalizace v důsledku úrazu, pojištěn na plnou výši vyčerpané částky ke konci zúčtovacího období - tedy na dlužnou částku stanovenou na výpisu z kreditní karty až do výše 80.000 Kč. Pojistné plnění je vypláceno jako jednorázová částka přímo na účet klienta.

Pojistné klient platí pouze v případě, že kreditní kartu aktuálně využívá. Pokud na kreditní kartě nemá žádnou vyčerpanou částku, neplatí ani za pojištění. V opačném případě je pojistné placeno měsíčně. Jeho částka je flexibilní v závislosti na výši vyčerpané částky a je stanovena jako 1 % z vyčerpané částky k datu ukončeného zúčtovacího období (dlužná částka z výpisu). Za 1 % tím klient získá stonásobně vyšší pojistnou ochranu v případě nepříznivých životních situací.

Pavel Zúbek
tiskový mluvčí GE Money Bank