MONETA získala akreditaci k bankovní identitě, klienty začne propojovat od čtvrtka

Skupina MONETA získala od ministerstva vnitra oprávnění poskytovat své služby v režimu bankovní identity. Své klienty začne s touto online službou propojovat od čtvrtka.

Akreditace byla potřebná pro přístup klientů prostřednictvím bankovní identity ke službám eGovernmentu i soukromému sektoru. „Od ministerstva vnitra jsme získali potvrzení, že jsme správcem kvalifikovaného systému elektronické identifikace našich klientů pro využívání online služeb, které nabízí stát. Našim klientům začneme tuto službu zprostředkovávat postupně, a to od čtvrtka,“ potvrdila v této souvislosti mluvčí Skupiny MONETA Zuzana Filipová. Informaci o možnosti využívat svou bankovní identitu ke komunikaci se státem naleznou klienti ve svém novém internetovém bankovnictví. „Takzvané ztotožňování klientů s bankovní identitou bude probíhat postupně v několika vlnách, předpokládáme však, že kompletní přístup k této službě by všichni naši klienti měli mít nejpozději do konce dubna,“ dodala Filipová.

Bankovní identita je způsob, jakým se klienti bank přihlašují do svého internetového bankovnictví. Pro použití tohoto ověření vůči třetím stranám však ze zákona musí banky získat akreditaci od ministerstva vnitra. Lidé si tak prostřednictvím tohoto bankovního ověřování budou moci vyřizovat svou agendu online jak s úřady a službami, které stát v tomto kontextu nabízí, tak se soukromým sektorem. Bankovní identita je navíc zcela bezpečná: „Data jsou poskytovatelům služeb poskytována na základě souhlasu klienta a nejsou dále uchovávána. Banka zajišťuje pouze identifikaci, nemá přístup k žádným zobrazovaným informacím ani službám, které klient po identifikaci využije. Stejně jako poskytovatel online služby nemá přístup k bankovním datům klienta, tak nemá ani banka přístup k datům poskytovaných třetími stranami. V praxi to tedy znamená, že my opravdu nevidíme, kolik bodů má například náš klient na svém řidičském průkazu stejně, jako vydavatel řidičského průkazu nevidí, kolik má onen klient na svém bankovním účtu peněz,“ potvrzuje ředitel divize dat Skupiny MONETA Michal Girgle.

Začít využívat svou bankovní identitu také ve směru k soukromému sektoru by mohli klienti Skupiny MONETA zhruba v polovině letošního roku. Na řešení propojení této online služby se soukromými firmami z oblasti energetiky, poskytovatelů telekomunikačních služeb, pojišťoven, online shopů a dalších, bude spolupracovat s ostatními bankami, sdruženými ve společnosti Bankovní identita, a.s.