MONETA spouští granty 2021: jsou určené potřebným i projektům na zlepšení životního prostředí

Celkem 1,5 milionu korun alokuje v letošním roce MONETA na potřeby znevýhodněných dětí, dospělých a seniorů v rámci svého grantového programu. Zelenou letos banka dává také projektům na podporu ochrany životního prostředí: těm je připravena přispět až 25 % z celkové částky.

MONETA vyhlašuje granty tradičně ve dvou kolech, to první startuje již příští týden. Podmínkou každé podané žádosti je, aby si ji takzvaně „osvojil“ některý ze zaměstnanců banky. „Je to tradice i univerzálnost našeho grantového programu. Zaměstnanci si sami vybírají neziskovky, jejichž ambasadory se následně stávají a získávají pro ně u grantové komise finance na projekty či provoz. Tím vytvářejí synergii mezi svými osobními hodnotami a společenskou odpovědností banky,“ popisuje princip fungování grantového programu ředitelka komunikace a CSR Skupiny MONETA Zuzana Filipová s tím, že k vzájemnému propojování zaměstnanců a neziskových organizací dochází samovolně: „Většinou je to ještě před samotným podáním žádosti: buď osloví daná organizace bankéře například na nejbližší pobočce nebo si bankéř neziskovku vybere sám.“

Letos vůbec poprvé se banka rozhodla jednu čtvrtinu peněz, alokovaných pro potřeby grantového programu, určit na projekty podporující ochranu životního prostředí. „Jako jeden z historicky největších poskytovatelů úvěrů na nákup zemědělské půdy v Česku jsme vloni uzavřeli memorandum o spolupráci s Centrem pro vodu, půdu a krajinu při České zemědělské univerzitě. Podporujeme projekt chytré krajiny v blízkosti Lán, jehož cílem je vytvořit a pilotně otestovat krajinu adaptovanou na klimatickou změnu a podmínky roku 2030+. Prostřednictvím grantů bychom v tomto úsilí rádi pokračovali a podpořili tak i menší projekty, které k udržitelnosti české krajiny a životního prostředí přispějí. I obnovení malé tůně nebo sadba keřů mohou přispět v adaptaci klimatickou změnu,“ dodává Filipová.

Grantový program vyhlašuje MONETA již od roku 1996 a tradičně v něm podporuje neziskové organizace, zaměřující se na pomoc potřebným – znevýhodněným dětem, dospělým, a seniorům. Díky grantové podpoře mohl v minulém roce například osmiletý Míša, jenž zůstal po agresivní nemoci na vozíku, vyrazit na rehabilitační pobyt, nemocní cystickou fibrózou získali nové mobilní inhalátory, lidé s trestní minulostí mohli absolvovat pracovní tréninky a deset hospiců napříč Českou republikou získalo potřebné vybavení včetně polohovacích postelí. „Loni jsme podpořili celkem 43 podobných projektů. Letos očekáváme, že naši zaměstnanci budou za „své“ neziskovky tvrdě bojovat, protože pro mnohé organizace bude v tomto roce podpora ještě potřebnější,“ předpokládá Zuzana Filipová.

Žádosti do prvního kola grantového programu bude možné podávat od 15. února do 31. března na e-mail GRANT.CZ@moneta.cz. Podrobný návod, jak o grant žádat, naleznou zájemci na webových stránkách banky investors.moneta.cz/spolecenska-odpovednost v sekci Filantropie.