MONETA pomáhá zemědělcům s přechodem na obnovitelné zdroje

MONETA Money Bank nabízí podnikatelům v zemědělství úvěr, kterým lze financovat projekty na obnovitelné zdroje energie. Zaměřený je zejména na fotovoltaické elektrárny (FVE), které podnikům pomohou výrazně snížit náklady na energie a zároveň přispívají k ochraně životního prostředí. Úvěr pokryje až 100 % nákladů spojených s projektem a jeho splatnost je až 10 let.

„V rámci malých a středních podniků se primárně zaměřujeme na FVE pro zemědělce, a to jak na projekty výroby energie pro vlastní spotřebu vedoucí k energetické soběstačnosti, tak projekty s prodejem do distribuční sítě. Aktuálně jednáme s klienty o obchodech v řádech desítek milionů korun. Z převážné většiny se jedná o projekty s investiční dotací z Národního plánu obnovy a Modernizačního fondu, ze kterého klienti žádali v roce 2021 a v tomto roce obdrželi rozhodnutí o dotaci. Další dotační výzva z Modernizačního fondu byla otevřena v polovině tohoto roku,“ říká Barbora Kobiánová, sektorová manažerka pro oblast zemědělství MONETA Money Bank.

Žadatelem o úvěr musí být stávající firma, případně účelově založená společnost se spoludlužníkem s minimálně dvěma uzavřenými účetními obdobími. Každá žádost o úvěr je hodnocena individuálně a posouzení je postaveno zejména na bonitě žadatele. Úvěr je také plně kompatibilní se všemi dostupnými dotačními programy.

MONETA Money Bank podporuje tuzemské zemědělce dlouhodobě. Je například generálním partnerem soutěže Zemědělec roku a ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou finančně podporuje unikátní projekt Chytrá krajina zaměřující se na adaptaci krajiny na klimatické změny. Banka také podporuje řadu programů spojených s ochranou životního prostředí. Díky tomu pozitivně působí na zvýšení povědomí o naléhavosti klimatických změn i na důraz v oblasti snižování uhlíkové stopy.

MONETA je také největším poskytovatelem úvěrů na nákup půdy v Česku s více než třetinovým podílem na financování zemědělců, kteří díky prodloužené splatnosti úvěru až na 30 let nejsou ve svém podnikání tolik zatíženi výší splátek. „Naším ideálním klientem je ten, který má k půdě vztah a jeho přístup není pouze o vytěžení, ale také o kultivaci a udržitelnosti. To je v časech nastupující klimatické změny pro krajinu zásadní,“ dodává Barbora Kobiánová.