MONETA od roku 2018 poskytla úvěry na nákup půdy v objemu přes 5 miliard korun

MONETA si drží třetinový tržní podíl ve financování zemědělského sektoru. Od roku 2018 již poskytla úvěry na nákup půdy v objemu přes 5 miliard korun, splatnost jejího financování přitom umožňuje rozložit až na 30 let.

Zatímco množství nabízené zemědělské půdy v Česku klesá, její cena v loňském roce meziročně vzrostla o 16,1 %. Vzhledem k růstu inflace lze pak očekávat její další zdražování. S tím souvisí i větší poptávka po nákupu, zájem o půdu se zvětšuje napříč všemi kategoriemi zemědělců i investorů. „Coby tradiční podporovatel českého zemědělství se snažíme přístup k půdě usnadnit: úvěrem od Monety lze totiž financovat až 100 % kupní ceny půdy se splatností až 30 let. To může pomoci hlavně mladým začínajícím farmářům. Mohou si dovolit koupit půdu, která je pro jejich budoucí podnikání hlavním výrobním prostředkem,“ říká Barbora Kobiánová, sektorová manažerka pro oblast zemědělství v MONETA Money Bank s tím, že právě mladí hospodáři mívají problém se k půdě dostat.

Úvěr MONETA poskytuje s možností čerpání až 24 měsíců. Pokud zemědělec vyjedná nákup půdy, může hned po doložení kupní smlouvy požádat o čerpání z úvěrového rámce bez nutnosti mít před čerpáním úvěru nakupovanou půdu zastavenou ve prospěch banky. Úvěrem na nákup půdy lze přitom financovat až 100 % kupní ceny, a to včetně ostatních a vodních ploch, které nepřekročí 20 % nakupovaného celku.

Úvěry jsou navíc kompatibilní s dotačními programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). V tomto fondu banka dlouhodobě drží významný podíl na dotovaných úvěrech na nákup půdy, konkrétně 53 %. U úvěrů bez podpory PGRLF lze využít financování i na nákup státní půdy a je možné profinancovat i v minulosti uskutečněný nákup zemědělské půdy.

MONETA Money Bank je největším poskytovatelem úvěrů na nákup půdy v Česku s více než třetinovým podílem na financování zemědělců. Přispívá tím ke zvýšení poměru půdy vlastněné vůči půdě propachtované. Jen z osmi procent v roce 2000 vzrostl během následujících dvaceti let podíl vlastní půdy na 27,3 %, propachtované půdy tak výrazně ubylo.

„Naším cílem je nastavit možnosti financování nákupu zemědělské půdy tak, aby na ní mohli hospodařit různé typy zemědělců od velkých po ty malé. Ideálním klientem je ten, který má k půdě vztah a jeho přístup není pouze o vytěžení, ale také o kultivaci a udržitelnosti. To je v časech nastupující klimatické změny pro krajinu zásadní,“ dodává Zuzana Filipová, ředitelka udržitelnosti a komunikace MONETA Money Bank.