MONETA nabízí investice do „zeleného“ fondu, ruší vstupní poplatky

MONETA Money Bank rozšiřuje svou nabídku investičních fondů o NN (L) Climate & Environment fond. Ten se zaměřuje na akcie firem, které jsou aktivní v pro-ekologických oblastech. Až do konce září navíc banka lidem, kteří investují online prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví, nezaúčtuje žádný vstupní poplatek.

„Nový investiční fond NN (L) Climate & Environment není jen další možnost pro naše klienty, jak zajímavě zhodnotit své úspory. Spadá také do naší dlouhodobé strategie řadit se mezi světové banky pěstující udržitelnost a zodpovědné chování k naší planetě,“ říká Zuzana Filipová, ředitelka komunikace a CSR MONETA Money Bank.

Fond NN (L) Climate & Environment je založen na tematickém investičním přístupu, do něhož spadají firmy přispívající k řešení udržitelnosti přírodních zdrojů, jakými jsou omezené zásoby vody, dostatek potravin nebo energetická transformace k nízkouhlíkové ekonomice. Nabízí atraktivní výnosy s měřitelnou přidanou hodnotou pro životní prostředí a široce diverzifikované portfolio napříč sektory a regiony. Nakupuje akcie firem, které se zabývají udržitelnými tématy. Jde tedy o firmy těžící z globálních environmentálních požadavků, což jim v budoucnu zajistí náskok před konkurenty. Na škále rizika je fond na šestém stupni s potenciálem vysokého zhodnocení. Minimální doporučený investiční horizont je 5 a více let a minimální investice do fondu 500 Kč.

Fond se stal v pořadí již 25. produktem v investičním portfoliu banky, která nabízí svým klientům investování v podílových fondech v celém spektru typologie investování od konzervativního až po dynamické. Investování lze sjednat na jakékoliv pobočce MONETA Money Bank nebo v internetovémmobilním bankovnictví. Minimální výše investice je již od tří set korun měsíčně.

MONETA Money Bank se řadí mezi subjekty, které se snaží dlouhodobě prosazovat pozitivní dopad na životní prostředí. Za rekordním snížením uhlíkové stopy, které se bance povedlo, stojí například jedna z největších firemních flotil elektrovozů, odběr pouze zelené elektřiny v centrálách i na všech pobočkách či přesun sídla společnosti do moderně zrekonstruované budovy s nízkou energetickou náročností. Banka snížila svou uhlíkovou stopu o 43,6 % a překonala svůj vlastní závazek, podle něhož měla do roku 2020 postupně snižovat emise CO2 o 35 %. Banka také nedávno podepsala memorandum o podpoře projektu CHYTRÁ KRAJINA 2030+ pod záštitou České zemědělské univerzity, jehož cílem je vytvořit a pilotně otestovat krajinu adaptovanou na klimatickou změnu.