MONETA Money Bank vypracovala unikátní cenovou mapu zemědělské půdy v ČR

Po letech konstantního růstu objemu bankovních úvěrů na nákup zemědělské půdy došlo v loňském roce k jejich stagnaci a mírnému poklesu. Vyplývá to z analýzy konkrétních kupních smluv financovaných prostřednictvím bankovních úvěrů, zpracovanou MONETA Money Bank, jejímž výsledkem je unikátní cenová mapa České republiky.

Změnu v objemu transakcí však nezpůsobil nezájem zemědělců o půdu. Zemědělská půda v poptávaném objemu totiž není na prodej. „Naše zjištění dlouhodobě korespondují se situací a vývojem celého trhu s půdou. Loňský rok lze bezpochyby označit za rok, ve kterém ve financování nákupu zemědělské půdy prostřednictvím našich specializovaných produktů, došlo k prolomení dosavadního prorůstového trendu,“ potvrzuje specialista na sektor zemědělství MONETA Money Bank Martina Čeňková a dodává: „Zároveň došlo k významnému zvýšení počtu transakcí, jejichž předmětem byl nákup spoluvlastnických podílů. Ty v prvním pololetí letošního roku činily 25 % celkového počtu profinancovaných kupních smluv.“

Základem pro vznik analýzy, na jejímž konci je unikátní cenová mapa zemědělské půdy v ČR, se stalo téměř tisíc kupních smluv, ve kterých žadatelé o úvěr kupovali půdu ve výlučném vlastnictví. Banka tak během roku 2018 profinancovala přes 1,2 mld. Kč na nákup zemědělské půdy o celkové rozloze 4 825 ha. Rekordní transakci MONETA uskutečnila koncem června letošního roku, kdy byla profinancována kupní smlouva přesahující 200 milionů korun. Průměrná cena za nakupovaný pozemek je přitom podle statistiky MONETA Money Bank 922 000 Kč. „Z našich dat je zřejmé, že klienti stále častěji kupují menší územní celky, což má přímou souvislost s meziročním zvýšením profinancovaných kupních smluv,“ potvrzuje trend Martina Čeňková. Ve všech případech byly kupujícími výhradně zemědělské subjekty: MONETA Money Bank totiž dlouhodobě razí politiku, která vylučuje spekulativní nákup zemědělské půdy a nákup půdy jinými než zemědělskými subjekty.

Nejdražší zemědělská půda v přepočtu na metr čtvereční byla v loňském roce na Kolínsku, v letošním roce pak na Příbramsku a Benešovsku se shodným mediánem 25 korun. Nejlevnější oblastí bylo naopak Valašsko s mediánem kupní ceny 19,00 Kč/ m2. Analytici MONETA Money Bank při tvorbě cenové mapy neponechali stranou ani ty kupní smlouvy, jejichž předmětem byl nákup spoluvlastnických podílů. Z těchto dat následně vyplynulo, že se tato forma vlastnictví týká až třetiny veškerých kupních smluv. „Jde především o oblasti na Moravě, kde je i průměrná kupní cena za metr čtvereční spoluvlastnického podílu vyšší než v oblastech v Čechách,“ potvrzuje Martina Čeňková.

Kupní cena zemědělské půdy je stanovena na základě ocenění dílčích půdních celků, které jsou předmětem prodeje. Tyto celky pak mají stanovenou vlastní kupní cenu za metr čtvereční. Celkovou analýzu cen zemědělské půdy ovlivňuje také samotná realizace kupních smluv, kdy určité procento celkové výměry tvoří jiné typy pozemků, jako jsou ostatní plochy, příjezdové komunikace, vodní plochy a podobně. Cena těchto pozemků má pak často významný vliv na celkovou průměrnou kupní cenu za metr čtvereční.