MONETA Money Bank rozšiřuje podporu malých a středních podniků o program EXPANZE – Záruky

Snadněji a za lepších podmínek mohou nyní získat úvěr stávající i zcela noví klienti MONETA Money Bank z řad malých a středních podniků, a to na základě rozšíření spolupráce banky s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) o program „EXPANZE – Záruky“ o celkovém objemu čtyři miliardy Kč. Bezplatná záruka z programu EXPANZE přináší výhody v podobě vyšší hodnoty zaručovaných úvěrů, delší doby ručení a celkově usnadňuje malým a středním podnikům přístup ke komerčním úvěrům. Díky tomu pak mohou začít naplňovat svůj podnikatelský záměr investičního i provozního charakteru již v řádu několika pracovních dnů od předání kompletních podkladů pro schválení úvěru.

MONETA Money Bank úspěšně spolupracuje s ČMZRB více než 10 let, aktuálně v rámci programů EXPANZE - úvěry a ZÁRUKA 2015 – 2023. „Dohromady jsme profinancovali přes 600 projektů za 1,7 miliardy korun, přičemž v loňském roce vzrostl objem úvěrů se zárukou ČMZRB meziročně téměř na dvojnásobek. Rostoucí zájem klientů o toto financování očekáváme i v letošním roce,“ uvádí Petr Kábele, Manažer business developmentu MONETA Money Bank.

Program EXPANZE umožňuje získat záruku až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru. Záruka je určena pro úvěry ve výši od 4 do 25 mil. Kč, s dobou ručení až 7, resp. až 10 let, je-li úvěr určen převážně na nemovité věci. Pokud se jedná o projekty v regionech s nejvyšší nezaměstnaností, případně zavedení vysokorychlostního internetu nebo jeho rozvoj, efektivní využívání vody v průmyslu, zpracování dřeva poškozeného kůrovcem nebo budování či rekonstrukci podnikatelského centra, může být záruka využita pro úvěry v hodnotě až 40 mil. Kč a výše záruky může dokonce dosáhnout 80 % jistiny zaručovaného úvěru.

„Zárukou je podporován například zpracovatelský průmysl, stavebnictví, cestovní ruch, maloobchod, velkoobchod, informační i komunikační činnosti a další. Lze ji využít na nákup nových strojů a zařízení, pořízení a zhodnocení staveb či získání programů, licencí a softwaru. Záruku je možné také využít na pořízení zásob a pro financování ostatních provozních výdajů,“ vysvětluje Pavel Malík, Manažer týmu komerčních úvěrů MONETA Money Bank.

Bližší informace o aktuální nabídce poskytne kterékoliv centrum komerčního bankovnictví MONETA Money Bank. Zájemci mohou rovněž navštívit stránky www.moneta.cz.