MONETA Money Bank pokračuje v podpoře podnikatelů zasažených pandemií. V rámci programu COVID III jim půjčí až 90 milionů na investice

Pod záštitou státního záručního programu COVID III nabízí MONETA Money Bank další možnost podpory pro podnikání zatížené pandemií koronaviru. K dosavadním úvěrům COVID III určeným pro pokrytí provozních nákladů nyní banka přidává úvěr COVID III Invest určený k financování investic. Živnostníci či firmy do 500 zaměstnanců tak mohou se státní zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) získat půjčku až 90 milionů Kč na nákup hmotného či nehmotného majetku.

Úvěr COVID III Invest navazuje na vládní program COVID III. „Moneta jako významný podporovatel českého byznysu se k programu připojila mezi prvními. Ze strany živnostníků a malých firem zasažených vládními opatřeními proti koronavirové pandemii jsme zaznamenali velký zájem o státem garantované provozní úvěry s atraktivní maximální úrokovou sazbou 4,9 % ročně. Nyní pro naše klienty přinášíme další pomoc v podobě investičních úvěrů, skrze něž budou moci financovat například nákup nových strojů, nemovitostí či hardwaru a posunout tak své podnikání dál,“ uvedla v této souvislosti ředitelka ESG a komunikace Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

Živnostníci a firmy mohou v rámci COVID III Invest čerpat od MONETA Money Bank úvěr až ve výši dvojnásobku celkových ročních mzdových nákladů nebo 25 % obratu za rok 2019, maximální částka je ale stanovena do výše 90 milionů Kč. V odůvodněných případech může banka poskytnout živnostníkům a malým firmám i vyšší úvěr přesahující limity stanovené k obratu nebo mzdovým nákladům. Za úvěr ručí stát prostřednictvím ČMZRB do výše až 90 % nesplacené jistiny po dobu šesti let. Splatnost úvěru však může být až 10 let, což je dodatečný benefit poskytovaný bankou s cílem minimalizovat splátkové zatížení zejména v segmentu drobných klientů.

Poskytování garantovaných úvěrů v rámci programu COVID III spustila MONETA v květnu loňského roku. Celkem má v rámci programu COVID III banka od státu alokováno 10,8 miliard Kč. Platnost programu COVID III umožňuje poskytovat zaručené úvěry až do konce roku 2021.