Investiční úvěr COVID III - Invest

Připravujeme pro Vás úvěr se zárukou ČMZRB na financování investic,
určený pro podnikatele a firmy v České republice, které zasáhla pandemie koronaviru

Aktuálně připravujeme tyto parametry

Úvěr je určený pro podnikatele a firmy v České republice, které zaměstnávají maximálně 500 zaměstnanců

Na pořízení investice

Úvěr je možné použít na financování investic do hmotného nebo nehmotného majetku jako jsou stroje, nemovitosti, hardware apod.

Výše záruky až do 90 % úvěru

Za Váš úvěr ručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) do výše až 90 % jistiny

Výše úvěru až 90 mil. Kč

Maximálně však dvojnásobek celkových ročních mzdových nákladů nebo 25 % obratu za rok 2019

Doba platnosti záruky až 6 let

Úvěr se zajistěním státu prostřednictvím ČMZRB po dobu až 6 let. Splatnost úvěru však může být delší, a to až 10 let

Individuální nastavení podmínek

Záruka bude sjednána prostřednictvím MONETA Money Bank. Konkrétní typ úvěru a jeho podmínky s Vámi nastaví náš bankéř

Měna úvěru v Kč

Úvěr bude poskytován v českých korunách

Máte zájem o připravovaný úvěr COVID III - Invest?