MONETA má komisi pro diverzitu a genderovou vyváženost, MON FAIR. Bude poradním orgánem vedení banky

MON FAIR. Tak se jmenuje nově vzniklá komise pro diverzitu, inkluzi a genderovou vyváženost, kterou ustavilo vedení Finanční skupiny MONETA. Cílem komise, která je zároveň poradním orgánem představenstva společnosti, je dohlížet na shodné odměňování mužů a žen pracujících na stejných pozicích, diverzitu mezi zaměstnanci nebo na inkluzi hendikepovaných.

„Našim klientům, investorům i veřejnosti chceme jasně ukázat, že jsme českou bankou 21. století, která prosazuje rovné příležitosti zaměstnanců. Stejně tak podporujeme i neziskové organizace, které tyto principy zastávají,“ uvedl v této souvislosti Tomáš Spurný, předseda představenstva a generální ředitel MONETA Money Bank.

Název MON FAIR si zvolili sami zaměstnanci v rámci interní soutěže, zvítězil mezi stovkou dalších návrhů. Rozvíjet hodnoty rovného přístupu k zaměstnancům a podporu jejich jedinečnosti se Skupina MONETA zavázala již květnovým přistoupením k Chartě diverzity, kterou doposud podepsalo přes 7 000 zaměstnavatelů ve 14 evropských zemích. MONETA Money Bank byla také jako jediná česká firma vybrána do prestižního Indexu genderové rovnosti 2020 společnosti Bloomberg.

„Rozmanitost a inkluze na pracovišti jsou nejen správnou praxí řízení, dávají také obchodní smysl. Díky své jedinečnosti se můžeme od sebe navzájem učit a pomáháme tak růst i ostatním kolegům a kolegyním. Proto je pro nás důležité, aby se u nás zaměstnanci cítili oceňováni právě za svou jedinečnost a za svá unikátní a různorodá nadání,“ dodala ředitelka personálního oddělení MONETA Money Bank, Klára Escobar.