MONETA Money Bank jako jediná firma z ČR zařazena na Index genderové rovnosti 2020 společnosti Bloomberg

MONETA Money Bank je jedinou českou společností zahrnutou do indexu rovnosti žen a mužů „Bloomberg Gender-Equality Index 2020 (GEI)“. Celkem 325 firem z 50 různých odvětví včetně automobilového průmyslu, bankovnictví, spotřebitelských služeb, strojírenství, stavebnictví nebo maloobchodu bylo vybráno ze 42 zemí a regionů. V indexu se v roce 2020 nově také objevily firmy se sídlem na Novém Zélandu, v Norsku, na Filipínách, v Polsku a Rusku.

„Jsme rádi, že můžeme našim klientům a investorům jasně deklarovat, že jsme českou bankou 21. století, které záleží na rovných příležitostech zaměstnanců bez ohledu na pohlaví. Zařazení do indexu rovnosti si velmi vážíme a zároveň věříme, že i v kontextu našich dalších výsledků se v budoucnu dostaneme mezi evropskou špičku takto hodnocených společností,“ uvedl v této souvislosti generální ředitel a předseda představenstva Tomáš Spurný.

Index GEI 2020 sleduje 5 základních oblastí: vedení žen a rozvoj talentů, odměňování mužů a žen, inkluze, prevence a politika v případě sexuálního obtěžování a pro-ženská značka. O zařazení do Indexu tak kromě jiného rozhodoval například počet žen ve vysokých manažerských pozicích, procentuální zastoupení žen mezi zaměstnanci, jimž se zvyšovala za uplynulý kalendářní rok mzda či byli povýšeni, nebo kolik procent žen zůstalo u svého zaměstnavatele po jejich návratu z rodičovské dovolené. Hodnotil se celkový přístup dané společnosti k rodičovským potřebám zaměstnanců, ale i to, zda firma mezi nimi provádí průzkumy celkové spokojenosti se zaměstnáním a svým zaměstnavatelem.

Podle Petera T. Grauera, předsedy Bloombergu, prokázalo 325 společností zařazených do GEI 2020 transparentnost a vůdčí postavení ve vykazování údajů spojených s gender politikou. „Zveřejňování podnikových statistik a postupů je důležitým prvním krokem v celosvětové podpoře rovnosti žen a mužů,“ dodává Peter T. Grauer.

Zveřejněním relevantních metrik poskytly firmy komplexní pohled na jejich úsilí a investice v oblasti genderové rovnosti na pracovištích i v komunitách, kde působí. MONETA Money Bank se tak dobrovolně a bez nároku na jakékoliv benefity řadí na globální úroveň stanovenou společností Bloomberg.