Malé a střední firmy ušetřily loni díky elektronicky provedeným transakcím

Komerční klienti GE Capital Bank z řad podnikatelů a firem využívají ve stále větší míře nástroje přímého bankovnictví. Svědčí o tom 70% podíl elektronických transakcí na celkovém počtu platebních obchodů provedených těmito klienty. Podíl elektronických transakcí má přitom dlouhodobě rostoucí trend – na počátku roku 2003 byl 60 % a na konci roku 2001 se pohyboval okolo 35 %. Kvalitu přímého bankovnictví GE Capital Bank nepotvrzují mírou jeho využívání pouze klienti banky, ale ocenila ho i nezávislá porota v soutěži „MasterCard Banka roku 2003“. GE Capital Bank se v této soutěži umístila na prvním místě v kategorii „Přímé bankovnictví roku 2003“.

„Komerční klienti podle našich zkušeností oceňují výhody přímého bankovnictví, jimiž jsou úspora času, komfortní obsluha účtu 24 hodin denně a v neposlední řadě i finanční úspora, která je objemově vyšší než u klientů z řad občanů,“ řekl Radomil Štumpa, ředitel komerčního bankovnictví GE Capital Bank. „Podnikatelé a firmy provádí totiž daleko větší množství transakcí a možnost vyřídit je bez návštěvy banky je pro ně výrazným benefitem. V loňském roce ušetřili díky přímému bankovnictví při porovnání s tím, když by transakce provedli na obchodních místech, téměř 77,6 mil. Kč,“ dodává Radomil Štumpa.

GE Capital Bank nabízí malým a středním firmám kompletní nabídku nástrojů přímého bankovnictví. Vedle Internet Banky, Telefon Banky či Mobil Banky je speciálně pro firemní subjekty určen homebanking BankKlient. Ten uspokojuje specifické požadavky firem jako například přenos dat do účetních systémů či síťový provoz.

Prostřednictvím produktu BankKlient mohou klienti například provádět:

 • úhrady ze svého účtu v rámci GE Capital Bank či do jiných bank v ČR i v zahraničí,
 • zadávat, měnit a rušit trvalé příkazy a povolení k inkasu,
 • zahraniční hladké platby včetně zasílání avíz,
 • všechny druhy plateb (včetně zahraničních) je možné zadávat s dopřednou splatností,
 • zjišťovat aktuální zůstatky na účtu během dne, zjišťovat blokaci na účtech a ten den zaúčtované pohyby,
 • získávat kursovní lístky GE Capital Bank a ČNB,
 • přikládat peněžní prostředky na revolvingové termínované vklady.

  V rámci jedné aktivace může produkt BankKlient využívat standardně společně až pět klientů s celkovým počtem až 50 účtů. Uživatelům šetří čas i práci tím, že umožňuje automatizovaný přenos dat ze systému BankKlient do ekonomických a účetních systémů a naopak. Tím se snižují administrativní náročnost (není nutné vyplňovat, pořizovat a tisknout příkazy k úhradě, automaticky se zaúčtují položky na bankovním výpisu). BankKlient umožňuje síťový provoz. Ve firmách tak může tento produkt využívat k obsluze firemního účtu několik pracovníků najednou.

  GE Capital Bank vedle standardních nástrojů přímého bankovnictví nabízí komerčním klientům i další služby, které nejsou na českém bankovním trhu dosud zcela obvyklé. Je to například možnost podat žádost o úvěr prostřednictvím internetu. Žadatel vyplní na www.geuver.cz žádost o odešle ji. „Je to jedna z cest, která urychluje podnikatelům a firmám získání půjčky. Naše banka v roce 2003 schválila touto cestou o 100 % více žádostí o úvěr, než tomu bylo v roce 2002,“ řekl Radomil Štumpa.

  Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank