GE Money ČR dosáhla za devět měsíců letošního roku konsolidovaného čistého zisku 3 mld. Kč

 • Konsolidovaný* čistý zisk dosáhl 3 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 2,7 %;

 • Vklady klientů zůstaly stabilní a k 30. září dosáhly výše 105,3 mld. Kč; v důsledku toho zůstal meziročně stabilní konsolidovaný poměr úvěrů k vkladům;

 • Úvěry klientům dosáhly 120,5 mld. Kč, což představuje oproti předchozímu roku nárůst o 1,4 %;

 • Vlastní kapitál dosáhl výše 37,2 mld. Kč; GE Money Bank si udržela kapitálovou přiměřenost na hodnotě necelých 16 %.

 • (Předběžné neauditované finanční výsledky regulovaného konsolidačního celku za období do 30. září 2010 podle českých standardů.)

  GE Money ČR (viz níže*) vykázala za období končící 30. září 2010 konsolidovaný čistý zisk ve výši 3 mld. Kč. Vklady klientů se udržely na stabilní výši 105,3 mld. Kč.

  „Klienti dlouhodobě oceňují atraktivní sazby GE Money Bank a také to, že jsme bezpečným domovem pro jejich úspory,“ uvedl Peter Herbert, generální ředitel a předseda představenstva GE Money Bank. „Jedním z klíčových momentů třetího čtvrtletí bylo uvedení nového účtu Genius Optimal na trh. Tento účet představuje novou koncepci v oblasti balíčkových běžných účtů na českém trhu. Genius Optimal nabízí za jednu cenu neomezený platební styk, slevy na jiné bankovní produkty jako spoření a hypotéky a speciální nabídku doplňkových pojišťovacích produktů,“ dodal Peter Herbert.

  K 30. září 2010 dosáhla konsolidovaná výše úvěrů klientům 120,5 mld. Kč, což představuje nárůst oproti minulému roku o 1,4 %. V důsledku toho dosáhla celková výše konsolidovaných aktiv 147,4 mld. Kč (meziroční nárůst o 2,2 %). GE Money Bank si i nadále udržuje silnou likviditu.

  Celková výše konsolidovaného vlastního kapitálu přesáhla 37 mld. Kč, s čímž souvisí silná konsolidovaná kapitálová přiměřenost. I samostatná kapitálová přiměřenost GE Money Bank zůstala silná na hodnotě necelých 16 %. Pokrytí nesplácených úvěrů** na konsolidované bázi opravnými položkami ve výši přesahující 74 % zůstalo téměř na stejné úrovni jako v minulých čtvrtletích, a odráží tak obezřetné nakládání s úvěry ve ztížených makroekonomických podmínkách. Skupina GE Money nadále udržuje vyvážený poměr mezi konsolidovanou výší úvěrů a vkladů, který k 30. září 2010 dosáhl 114 %, díky čemuž skupina zůstává soběstačná z hlediska financování svých aktivit.

  „Ve třetím čtvrtletí pokračoval trend snižujícího se počtu úvěrů po splatnosti. Přesto věříme, že trh opět začne růst, a proto intenzivně investujeme do rozvoje naší společnosti - například prostřednictvím rozšiřování naší distribuční sítě, přípravy nových inovativních produktů a zjednodušováním našich procesů tak, abychom zrychlili poskytování služeb našim klientům. Věříme, že výše uvedené kroky nám pomohou získat lepší pozici na trhu v následujících letech, kdy se očekává vzpamatování ekonomiky z ekonomické krize,“ řekl Peter Herbert, generální ředitel a předseda představenstva GE Money Bank.

  *GE Money Bank, a.s., (GEMB) byla valnou hromadou dne 3. prosince 2009 potvrzena jako vedoucí společnost nového regulovaného konsolidačního celku (RKC). Ostatními společnostmi v rámci RKC jsou GE Money Multiservis, a. s., (GEMM) a GE Money Auto, s. r. o., (GEMA).
  **Nesplacenými úvěry se rozumí úvěry, které jsou více než 90 dní po splatnosti.

  Milan Kříž
  tiskový mluvčí, GE Money Bank