GE Capital Bank zvyšuje úvěrový rámec a prodlužuje splatnost Malé podnikatelské půjčky

GE Capital Bank umožňuje nyní získat malým a středním firmám prostřednictvím Malé podnikatelské půjčky větší objem prostředků s delší dobou splatnosti. Zvýšením maximálního objemu Malé podnikatelské půjčky na 5 milionů korun a prodloužením doby splatnosti na šest let s platností od 9. února 2004 vychází GE Capital Bank vstříc potřebám firem získat rychle prostředky na financování jejich podnikání.

GE Capital Bank od 9. února 2004 mění podmínky, za nichž Malou podnikatelkou půjčku poskytuje a dělá ji pro malé a střední firmy ještě dostupnější.

Malou podnikatelskou půjčku nyní poskytuje od 500 tisíc do 5 milionů korun, zatímco doposud byla maximální výše úvěru 3 miliony korun. Současně GE Capital Bank prodlužuje splatnost Malé podnikatelské půjčky až na šest let. Dosud byla doba splatnosti nejdéle pět let. Úvěr je jištěn nemovitostí, jejíž odhad je nezávislými znalci zpracováván přednostně.

„Přednostmi, které malé a střední firmy u Malé podnikatelské půjčky oceňují, jsou neúčelovost úvěru a rychlost jejího vyřízení," říká Radomil Štumpa, ředitel komerčního bankovnictví GE Capital Bank, a dodává: „GE Capital Bank nijak podnikatele neomezuje v tom, jak využijí prostředky, které od ní získají pomocí Malé podnikatelské půjčky. Výraznou výhodou je rychlý schvalovací proces. Klient získá rozhodnutí o poskytnutí úvěru do 2 pracovních dnů.“

GE Capital Bank se zaměřila na úvěrování malých a středních firem již od svého vstupu na český trh v roce 1998. Nabízí jim řadu produktů, které reagují na jejich specifické potřeby. K nejvyhledávanější patří právě Malá podnikatelská půjčka. Dosud jejím prostřednictvím GE Capital Bank poskytla firmám úvěry za 1,9 mld. Kč.

GE Capital Bank patří v oblasti úvěrování malých a středních firem k vedoucím bankám na českém trhu. V loňském roce poskytla malým a středním firmám nové úvěry za 9,4 mld. Kč. V porovnání s rokem 2002, kdy jim poskytla úvěry za 6,9 mld. Kč, jde o meziroční růst objemu nově poskytnutých úvěrů o 36 %. Vedle Malé podnikatelské půjčky nabízí GE Capital Bank pro firmy další úvěrové produkty jako například Malý podnikatelský kontokorent či investiční úvěry, přímé bankovnictví (firmám je určený zejména homebanking BankKlient), depozitní produkty, služby spojené se zahraničním platební stykem atd.

 

Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank