GE Capital Bank má 330 bankomatů

GE Capital Bank v loňském roce pokračovala v rozšiřování bankomatové sítě. Nyní má po celé České republice 330 bankomatů a vlastní tak jednu z nejrozsáhlejších bankomatových sítí. Od počátku roku 2001, kdy GE Capital Bank začala s instalováním nových bankomatů, se jejich počet zvýšil o 371 %.

Cílem GE Capital Bank je vytvořit takovou bankomatovou síť, aby klienti měli vždy možnost výběru hotovosti z jejího bankomatu. Proto jsou bankomaty umisťovány v exponovaných místech, jako obchodní centra či nákupní zóny měst. Nyní GE Capital Bank vlastní 4. nejrozsáhlejší bankomatovou síť v České republice. Provozuje v ní výhradně moderní bankomaty Wincor-Nixdorf, které vedle výběru hotovosti umožní v budoucnu poskytování i dalších služeb a jsou technologicky připraveny i na akceptaci čipových karet.

„V rozšiřování bankomatové sítě chceme pokračovat i v letošním roce. Do konce roku by klienti měli mít k dispozici 355 bankomatů,“ řekl Jiří Chmelař, manažer bankomatové sítě GE Capital Bank.

S rozšiřováním bankomatové sítě roste i počet a objem výběrů z bankomatů GE Capital Bank. V loňském roce se uskutečnilo 10,8 milionů výběrů v objemu 31,4 mld. Kč (z toho bylo 6,5 milionů výběrů v objemu 21,9 mld. Kč klienty GE Capital Bank). Pro srovnání – v roce 2002 to bylo 7,8 milionů výběrů v objemu 21,1 mld. Kč (4,4 milionů výběrů v objemu 13,8 mld. Kč klienty GE Capital Bank).

Ze všech výběrů provedených klienty GE Capital Bank v roce 2002 bylo uskutečněno 56 % na bankomatech GE Capital Bank, v loňském roce již 60 %.

Spolu s výběrem hotovosti, získávají klienti GE Capital Bank prostřednictvím bankomatů i informaci o aktuálním zůstatku, který má klient na svém účtu. Tato informace je vytištěna na každé bankomatové stvrzence. Pro klienty je podstatné, že jde skutečně o aktuální informaci, která je online získávána z bankovního systému GE Capital Bank. Na bankomatové stvrzence poskytuje GE Capital Bank klientům i aktuální informace o svých produktech a službách. Současně GE Capital Bank na obrazovce svých bankomatů klienty informuje krátkým sdělením o novinkách, které jim GE Capital Bank nabízí.

Trendem je využití sítě bankomatů jako kontaktního místa banky s klientem a tomu odpovídá i vývoj v oblasti služeb, které jsou prostřednictvím bankomatů nabízeny. „Bankomaty vnímáme jako další kanál přímého bankovnictví, jako je například mobilní nebo internetové bankovnictví, a tomu budeme i přizpůsobovat služby, které budeme na bankomatech nabízet,“ řekl Pavel Folprecht, manažer přímého bankovnictví a služeb poskytovaných na bankomatech GE Capital Bank. „Jednou z možných služeb bude i poskytování informace klientům o výši půjčky, kterou by jim banka mohla poskytnout,“ dodává Pavel Folprecht.

Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank