Finanční dar pro Mamma HELP přímo z bankomatů GE Money Bank

Od 13. března mohou klienti GE Money Bank poslat sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu – Mamma HELP, o. s., finanční dar přímo z bankomatů GE Money Bank. Na konto Mamma HELP přitom bude přeposlána 100% výše částky, kterou klient GE Money Bank určí na displeji bankomatu.

„Už 300 korun nám umožní dodat jedné rodině odvahu a naději. Náklady na hodinu bezplatné terapie či poradenství pro jednu klientku totiž v průměru vycházejí právě na 300 Kč,” vysvětluje Mgr. Jana Drexlerová, ředitelka sítě Mamma HELP center.

Společenská odpovědnost je součástí celkové strategie skupiny GE Money Bank v České republice. Markéta Vaňková, manažerka společenské odpovědnosti GE Money Bank, říká: „V roce 2010 se GE Money stala první bankou v Evropě, která umožnila klientům pomáhat prostřednictvím bankomatů. Mamma HELP jsme zvolili na popud našich zaměstnanců, kteří se na našich projektech společenské odpovědnosti aktivně podílejí.“

Darovat peníze prostřednictvím bankomatu GE Money Bank je jednoduché, transparentní a zabere to pouze několik vteřin. Přímo na hlavní obrazovce bankomatu se po přihlášení objeví v nabídce menu možnost „Dar Mamma HELP“. Dárci z řad klientů GE Money Bank, kterých je více než 1 milion, si poté mohou vybrat, jak vysokou částkou přispějí.

Celá bankovní operace je zdarma a dar je možné uplatnit jako odpočitatelnou položku k dani z příjmu. Potvrzení pro daňové účely lze získat prostřednictvím internetových stránek sdružení www.mammahelp.cz.

Přispět můžete také přímo na konto Mamma HELP u GE Money Bank. Číslo účtu je 393393393/0600.

„Mamma HELP není běžná zájmová organizace, sdružuje lidi blízké si svým osudem, nadějemi, výhrami, stesky, radostmi i žaly. Je to síla, která dokáže udělat z černého bílé, ze složitého jednoduché, ze špatného dobré, ze ztraceného nadějné. Před třinácti lety jsem stál u zrodu tohoto ženského pacientského sdružení, aniž bych tušil, že dnes bude v sedmi centrech po republice vyhledávat naši pomoc víc jak pět tisíc lidí ročně… Vážím si žen, které se vyléčily a pečují o ty další, nesou jim naději a víru, že se také uzdraví. Vím, co takové záchranné lano znamená, i já jsem onkologickou léčbou prošel. A vím také, že tak jako myšlenka potřebuje energii k svému vzniku, stejně i odhodlání, chuť a nadšení potřebuje materiální podporu, má-li dobře fungovat,“ vysvětluje MUDr. Václav Pecha, specialista na chirurgii prsu, primář onkologického oddělení Medicon a.s. v Praze.

Mamma HELP slaví letos 13 let od svého založení. Je největší pacientskou organizací, která poskytuje všestrannou pomoc ženám s rakovinou prsu a jejich blízkým. Poradenství a veškeré služby nabízí veřejnosti zdarma, a to v sedmi městech ČR. Každoročně využije služeb Mamma HELP center na 5 200 osob, přednášky zaměřené na prevenci pak navštíví 1 500 lidí ročně.V případě zájmu o další informace kontaktujte prosím:

Markétu Vaňkovou, manažerku společenské odpovědnosti GE Money Bank,
e-mail: marketa.vankova@ge.com, tel: 602 587 001

Janu Strádalovou, PR consultant PLEON Impact,
e-mail: jana.stradalova@pleon-impact.cz, tel.: 602 485 222