Čistý zisk skupiny GE Money za první polovinu roku 2014 dosáhl 2,15 miliardy Kč

 • Konsolidovaný čistý zisk vzrostl o 22 % a dosáhl 2,15 miliardy Kč;
 • Konsolidovaná kapitálová přiměřenost vzrostla na 27,61 % a je i nadále jednou z nejvyšších na trhu;
 • Celková aktiva se zvýšila o 4 % a dosáhla úrovně 139 miliardy Kč;
 • Vklady klientů činí 95,6 miliardy Kč;
 • Úvěry klientům jsou na hodnotě 112,8 miliardy Kč;
 • Meziročně vzrostl objem nových obchodů ve firemním bankovnictví o téměř 4 %.

Konsolidovaný čistý zisk skupiny GE Money za prvních šest měsíců roku 2014 dosáhl výše 2,15 miliardy Kč a zvýšil se tak o 22 %.

Meziroční nárůst čistého zisku byl ovlivněn třemi klíčovými faktory:

 1. Nižší potřeba tvorby opravných položek v důsledku stabilního chování úvěrového portfolia.
 2. Důraz na zjednodušování procesů a efektivní řízení podnikání banky s cílem plnit rostoucí požadavky klientů. Skupina zlepšila provozní výkonnost, poměr nákladů a výnosů klesl o 3 % (cost/income ratio).
 3. Vstup do nových odvětví s vysokým potenciálem růstu - například financování komerčních nemovitostí.

"Skupina GE Money zůstává silným, finančně stabilním subjektem s vysokou likviditou, silným řízením rizik a nadstandardně vysokou kapitálovou přiměřeností," říká Sean Morrissey, generální ředitel a předseda představenstva GE Money Bank. 
GE Money Bank jako důležitá součást skupiny GE Money se soustředila na plnění cílů v těchto strategicky důležitých oblastech:

 • Nové objemy spotřebitelských úvěrů jsou celkově o 9 % vyšší než v první polovině roku 2013, vedou nezajištěné konsolidace a hypoteční úvěry.
 • Vklady klientů se ve srovnání s koncem loňského roku zvýšily o 2,1 %, zejména díky účtu Genius Free & Flexi, který je zcela bez poplatků a s bezkonkurenčně nejvyšším úrokem na trhu ve výši 2 %.
 • Podíl klientů, kteří využívají GE Money Bank jako svoji hlavní banku, se zvýšil o 4 % na celkových 60 %, což opět ukazuje, že zákazníci oceňují přidanou hodnotu, kterou jim banka nabízí.
 • Banka pokračuje v podpoře inovací a od začátku roku postupně uvádí do provozu na svých pobočkách zařízení umožňující vytvořit biometrické podpisové vzory. Jde o inovativní řešení, které má mnoho výhod včetně prevence podvodů a ochrany životního prostředí snížením množství spotřebovaného papíru.
 • Objem poskytnutých firemních úvěrů zejména malým a středním podnikům se v průběhu posledních 12 měsíců zvýšil o 3,8 %. Současný objem portfolia firemních úvěrů je v celkové výši 35 miliard Kč.

"Vstup banky do odvětví financování komerčních nemovitostí je dalším strategickým milníkem pro naši obchodní činnost. Plánujeme stát se důležitým hráčem v této části bankovního sektoru," říká Sean Morrissey a dodává: "Během následujících 3 let chceme zdvojnásobit velikost portfolia firemních klientů, a to díky zavádění nových produktů a vstupu do nových odvětví."
Orientace na zákazníka a podpora inovativních produktů umožnila GE Money Bank získat hned čtyři ocenění v soutěži Zlatá koruna:

 "Úspěch v soutěži Zlatá koruna je důkazem toho, že naši klienti i celý trh finančních služeb dokážou ocenit naše neustálé odhodlání pokračovat v roli inovátora na českém bankovním trhu," uzavřel Sean Morrissey.

Pavel Zúbek,
ředitel komunikace, GE Money Bank

 


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Pavel Zúbek, mobil: +420 725 420 107, tel.: +420 224 442 120, e-mail: pavel.zubek@ge.com

GE Money Bank, a. s., (GEMB) se řadí mezi největší a nejstabilnější finanční instituce na českém trhu. GEMB obsluhuje zákazníky osobního a komerčního bankovnictví prostřednictvím své celostátní sítě 252 poboček a téměř 687 bankomatů, jakož i prostřednictvím internetových a telefonních bankovních služeb, které se těší přednímu postavení na trhu. GEMB v České republice působí více než dvanáct let a uvedla na českém trhu řadu inovativních produktů a služeb. 

GE Money Auto, s. r. o., (GEMA) se specializuje na financování vozů. Od roku 1998 financovala více než 200 000 vozů.

Skupina GE Money v České republice je součástí GE Capital, celosvětové finanční dceřiné společnosti General Electric, která poskytuje rozsáhlou řadu produktů a služeb spotřebitelům, maloobchodníkům a podnikům po celém světě. Skupina GE Money je regulovaný konsolidační celek, který sestává ze dvou společností – GE Money Bank, a. s., a GE Money Auto, s. r. o.

Konsolidovaný hospodářský výsledek skupiny GE Money k 30. červnu 2014 (Předběžné neauditované výsledky dle českých účetních standardů)

(v mil. Kč) 30. 6. 2014 30. 6. 2013 Meziroční
změna
Zisk před zdaněním 2 719 2 220 22,50 %
Čistý zisk 2 153 1 769 21,70 %
Celková aktiva 139 622 135 701 2,89 %
Úvěry zákazníkům (v brutto vyjádření) 112 834 115 049 -1,92 %
Vlastní kapitál a nerozdělený zisk 40 532 35 989 12,62 %
Vklady klientů 95 613 96 464 -0,88 %

Klíčové nefinanční ukazatele

  30. 6. 2014 30. 6. 2013 Meziroční
změna
Počet poboček 252 259 -2,70%
Počet bankomatů 687 708 -2,97%
Celkový počet klientů 1 047 436 1 054 908 -0,71%
Počet vkladových účtů 1 223 559 1 229 033 -0,45%
Počet vydaných karet 1 039 305 1 031 688 0,74%
Počet zaměstnanců 3 185 3 271 -2,63% 

1GE Money Group ČR uveřejňuje své výsledky jako regulovaný konsolidační celek, jehož součástí jsou GE Money Bank, a.s. a GE Money Auto, s.r.o.