Běžný účet GEnius má již 155 tisíc klientů

V březnu 2002 nabídla GE Capital Bank klientům poprvé běžný účet GEnius. Od uvedení na trh si pravidelně každý měsíc zřídí běžný účet GEnius několik tisíc klientů a nyní ho využívá již 155 tisíc klientů.

Běžný účet GEnius se stal po svém uvedení na trh nejvyhledávanějším produktem GE Capital Bank. Od března 2002 do konce roku 2002 si ho zřídilo téměř 75 tisíc klientů a na konci roku 2003 ho již využívalo 155 tisíc klientů. V průběhu loňského roku tak došlo k nárůstu počtu běžných účtů GEnius o 107 %,“ řekla Pavlína Jiříková, manažerka depozitních produktů GE Capital Bank.

„V loňském roce jsme se u běžného účtu GEnius soustředili na podporu využívání služby Infolimit našimi klienty,“ dodává Pavlína Jiříková. Prostřednictvím Infolimitu jsou klienti průběžně informováni, jak velkou Osobní půjčku Expres (spotřebitelský neúčelový úvěr) jim může banka v daném okamžiku nabídnout, či jak velký Flexikredit (kontokorent) mohou čerpat. Pokud už některý z těchto úvěrových produktů využívají, dozví se, o kolik jim banka může stávající úvěrový rámec navýšit. Tyto informace získávají klienti pomocí Mobil Banky, Internet Banky, Telefon Banky nebo při osobní návštěvě obchodního místa GE Capital Bank. Od září 2003 tyto informace získávají klienti i ve svých pravidelných výpisech z účtů.

„Na druhé čtvrtletí připravujeme pro klienty další modifikace běžného účtu GEnius, které jim umožní přizpůsobit si GEnia ještě více vlastním potřebám,“ řekla Pavlína Jiříková, manažerka depozitních produktů GE Capital Bank.

Dynamický růst počtu klientů svědčí o tom, že GE Capital Bank správně vystihla potřeby klientů. Běžný účet GEnius umožňuje klientům provádět běžné operace platebního styku, čerpat účet do minusu (Flexikredit), jednou měsíčně získat poštou výpis z účtu a obsluhovat účet pomocí dvou kanálů přímého bankovnictví, které si klient sám zvolí z nabídky: Mobil Banka, Telefon Banka, Internet Banka GEnius nebo Internet Banka Standard.

Významné místo v běžném účtu GEnius má přímé bankovnictví. Zájem klientů o přímé bankovnictví a o výhody, které z něj plynou, je velký. Na druhou stranu řada z nich vidí bariéry pro jeho využití v požadavcích na jejich znalost informačních technologií. Proto spolu s běžným účtem GEnius uvedla GE Capital Bank na trh i druhou verzi svého internetového bankovnictví – Internet Banku GEnius, která je ještě více uživatelsky přívětivá a pomáhá zmíněné bariéry odbourávat.

Klientům vychází Internet Banka GEnius vstříc zejména snadností a lehkostí, s níž mohou prostřednictvím internetu obsluhovat svůj účet. K využívání této formy internetového bankovnictví totiž stačí pouze základní znalosti práce s počítačem. Vedle snadného ovládání má GEnius i tu výhodu, že klient s sebou nemusí nosit žádná hardwarová zařízení či digitální certifikát na disketě. Stačí, když zná své přístupové heslo a může se kdykoli a odkudkoli dostat ke svému účtu.

Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank