Podpora místních komunit

Pomáháme vlastními silami jako dobrovolníci i prostřednictvím grantového programu.

  • Dlouhodobá, strategická spolupráce

Podpora místních komunit je součástí společenské odpovědnosti banky již od roku 1996, kdy vznikl grantový Program podpory potřebných. Díky propojení s naší dobrovolnickou organizací umíme pomáhat přesně tam, kde je naše pomoc zapotřebí. Obsahem pomoci je fyzická práce, odborná pomoc nebo finanční podpora na realizaci konkrétních projektů. V roce 2017 jsme byli oceněni zlatým certifikátem v kategorii Nejangažovanější zaměstnanci 2017 v soutěži Top odpovědná firma.

Regionální grantový Program podpory potřebných

V roce 2017 jsme podpořili částkou přes 1,05 miliónů Kč 21 organizací a jejich 22 projektů. Komise pro politiku společenské odpovědnosti, která zasedá dvakrát do roka, při svém rozhodování zvažuje dosah a udržitelnost daného projektu.

Program podpory potřebným je zaměřen zejména na pomoc znevýhodněným dětem a dospělým. Unikátní na tomto programu je jeho napojení na dobrovolnickou organizaci. Žádajícím organizacím tedy nepřispíváme pouze finančně, ale také svým časem a energií. Osobní zapojení nám dává možnost sledovat a ovlivňovat využití finančních prostředků, rozšiřovat vlastní obzory v oblasti péče o společnost a celkově prohlubovat vzájemné vztahy.


V rámci Programu podpory potřebných jsme vloni finančně podpořili
i Sdružení na pomoc dětem s handicapy a přispěli jsme jim na Příměstský tábor.

S kým spolupracujeme

Projekty, které podporujeme, usnadňují život a vylepšují integraci handicapovaných, opuštěných či nemocných. Spolupracujeme s organizacemi, které si kladou za cíl zapojit různé sociální skupiny zpět do občanské společnosti.

Vhodnými subjekty pro tento program mohou být organizace nebo jiné právní subjekty, které pracují se zdravotně a sociálně znevýhodněnými dětmi nebo dospělými, dětské domovy, centra náhradní rodinné péče, neziskové organizace, jež se zaměřují na uvedené oblasti. Snažíme se vyjít vstříc všem organizacím, jejichž činnost spadá do zmíněných oblastí a které projeví zájem o dlouhodobou spolupráci.

Doporučený postup pro žadatele grantu

  1. Oslovte kteréhokoliv zaměstnance MONETA Money Bank z Vašeho nejbližšího okolí, například z Vaší nejbližší pobočky banky a požádejte ho, aby se stal garantem a zároveň předkladatelem Vašeho projektu.
  2. Vyplňte formulář Žádost o grant MONETA Money Bank (DOC, 235 kB).
  3. Připojte krátký průvodní dopis, poslední výroční zprávu a kopii zakládacího dokumentu Vaší organizace (stanovy / zakládací listina). Případné přílohy či detailní rozpočet musí být součástí žádosti.
  4. Pošlete tuto vyplněnou žádost v elektronické nebo tištěné formě předkladateli Vašeho projektu z MONETA Money Bank, kterého jste s tímto projektem oslovili. Předkladatel předloží tuto žádost Komisi pro politiku společenské odpovědnosti MONETA. O jejím rozhodnutí budete informováni do 30 dnů od termínu konání zasedání, tj. ve druhém (nejpozději v červenci téhož roku) a čtvrtém kalendářním čtvrtletí (nejpozději v lednu následujícího roku).

Kontakt:

Lucie Kirchner
e-mail: grant.cz@moneta.cz
tel.: 224 443 797

Věnovat sám sebe Vás nemusí stát vůbec nic.

Jsme si vědomi toho, jak je důležité respektovat své okolí a být prospěšní společnosti, ve které žijeme. Klíčové místo v našich aktivitách společenské odpovědnosti má naše dobrovolnická organizace, která existuje v České republice již od roku 1999. Způsob fungování a míra angažovanosti zaměstnanců je mezi českými společnostmi opravdu unikátní.

Srdcem i hnacím motorem je celá řada dobrovolníků, kteří se rekrutují z řad našich zaměstnanců, ale i jejich rodinných příslušníků a přátel, a kteří mimo své pracovní povinnosti věnují svou energii a čas organizaci a aktivnímu zapojení do dobrovolnických aktivit. Každý z nás si může vybrat, zda se pokusí zrealizovat svůj vlastní dobrovolnický projekt, nebo se zapojí do projektů svých kolegů.

Oblasti, na které se zaměřujeme, jsou čtyři:

  • Znevýhodněné děti a jejich vzdělání
  • Pomoc znevýhodněným spoluobčanům
  • Senioři
  • Životní prostředí

MONETA Dobrovolníci pomáhali v červnu 2017 v Národním parku Šumava.

Dobrovolná pomoc

Stát se firemním dobrovolníkem je snadné. Stačí mít chuť obětovat pár hodin svého času. Naši zaměstnanci to vědí a díky tomu můžeme působit po celé České republice. Možnost přicházet s vlastními nápady na projekt jim navíc dává příležitost pomáhat tam, kde sami vnímají největší potřebu. Nejsilnější dobrovolnické základny máme v Praze a Ostravě, kde máme nejvíce zaměstnanců, ale počet dobrovolníků v jednotlivých regionech stále roste a díky tomu můžeme rozšiřovat i své aktivity.

Víme, že každý člověk je osobnost a každý z nás upřednostňuje pomáhat jinak. Naši zaměstnanci, kteří se rozhodnou zapojit do dobrovolnických aktivit, si tak mohou vybrat nejen oblast, ve které chtějí pomoci, ale i formu, která jim nejvíce vyhovuje. Dobrovolníci spolupracují s velkým množstvím speciálních základních škol, dětských domovů, domovů pro seniory a jiných neziskových organizací v celé České republice, pomáhají v chráněných krajinných oblastech, lesích a v povodích řek, pravidelně darují krev a prodávají vlastní pekařské výrobky, jejichž výtěžek věnují na dobročinné účely.


Děti z dětského domova Radkov, kde pomáhají MONETA Dobrovolníci, se setkaly
v září 2017 v rámci našeho partnerství s Českým tenisovým svazem s Petrou Kvitovou.

Zlatý certifikát za angažovanost

V rámci 14. ročníku prestižního ocenění Top odpovědná firma jsme obdrželi za naše dobrovolnické aktivity zlatý certifikát v kategorii Nejangažovanější zaměstnanci 2017. Jedná se o nejvyšší možnou úroveň ohodnocení, kterou nezávislá odborná porota uděluje pouze těm nejlepším projektům.

Podporujeme sbírkový projekt Pomozte dětem

V dubnu jsme se stali partnerem charitativní sbírky projektu Pomozte dětem Nadace rozvoje občanské společnosti, když jsme pro účely sbírky bezplatně poskytli bankovní účet 9595959595/0600 na podporu ohrožených a znevýhodněných dětí. Kromě toho v rámci partnerství zajišťujeme bezplatné zpracování hotovosti vybrané v ulicích českých měst během Peříčkového týdne, který předchází Benefičnímu večeru v České televizi.

Jak přispět?

Přispět je možné během celého roku např. dárci mohou vložit hotovost přímo v naší pobočce, a to zcela zdarma.

Klienti banky mají možnost prostřednictvím našich bankomatů darovat 100 Kč, 200 Kč nebo 500 Kč ve prospěch účtu č. 9595959595/0600.

Více informací na www.pomoztedetem.cz.


V dubnu 2017 proběhl v České televizi Benefiční večer 19. ročníku
sbírky Pomozte dětem. My jsme tam nemohli chybět. Foto: Marek Mojžiš

Banka pro neslyšící

Jsme bankaproneslysici.cz. Chceme, aby MONETA Money Bank byla pro neslyšící, jejich rodiny a přátele bankou, kterou si vyberou na prvním místě.

Připravujeme pro Vás pobočky, kde pohodlně vyřídíte běžné bankovní úkony i složitější situace.

Tiskové zprávy

7.6.2018, MONETA Money Bank Praha

Desáté narozeniny slaví v červnu věrnostní program bene+ od MONETA Mo ...

více
 

Kultura společnosti

Jsme si vědomi toho, jak je důležité
respektovat své okolí, být prospěšní
společnosti, ve které žijeme.

Více

Hospodářské výsledky

Archiv hospodářských výsledků
společností MONETA ke stažení.

Více

Ocenění

Uznání za dobře odváděnou práci
pro naše klienty i zaměstnance.

Více

Servis pro média

Kontakty na tiskové oddělení,
ekonomické komentáře a další
informace nejen pro média.

Více