Podpora místních komunit

Pomáháme vlastními silami jako dobrovolníci i prostřednictvím grantového programu.

  • Dlouhodobá, strategická spolupráce

Podpora místních komunit je součástí společenské odpovědnosti banky již od roku 1996, kdy vznikl grantový Program podpory potřebných. Díky propojení s naší dobrovolnickou organizací umíme pomáhat přesně tam, kde je naše pomoc zapotřebí. Obsahem pomoci je fyzická práce, odborná pomoc nebo finanční podpora na realizaci konkrétních projektů.

Věnovat sám sebe Vás nemusí stát vůbec nic.

Jsme si vědomi toho, jak je důležité respektovat své okolí a být prospěšní společnosti, ve které žijeme. Klíčové místo v našich aktivitách společenské odpovědnosti má naše dobrovolnická organizace, která existuje v České republice již od roku 1999. Způsob fungování a míra angažovanosti zaměstnanců je mezi českými společnostmi opravdu unikátní.

Srdcem i hnacím motorem je celá řada dobrovolníků, kteří se rekrutují z řad našich zaměstnanců, ale i jejich rodinných příslušníků a přátel, a kteří mimo své pracovní povinnosti věnují svou energii a čas organizaci a aktivnímu zapojení do dobrovolnických aktivit. Každý z nás si může vybrat, zda se pokusí zrealizovat svůj vlastní dobrovolnický projekt, nebo se zapojí do projektů svých kolegů.

Oblasti, na které se zaměřujeme, jsou čtyři:

  • Znevýhodněné děti a jejich vzdělání
  • Pomoc znevýhodněným spoluobčanům
  • Senioři
  • Životní prostředí

Firemní dobrovolníci

Dobrovolná pomoc

Stát se firemním dobrovolníkem je snadné. Stačí mít chuť obětovat pár hodin svého času. Naši zaměstnanci to vědí a díky tomu můžeme působit po celé České republice. Možnost přicházet s vlastními nápady na projekt jim navíc dává příležitost pomáhat tam, kde sami vnímají největší potřebu. Nejsilnější dobrovolnické základny máme v Praze a Ostravě, kde máme nejvíce zaměstnanců, ale počet dobrovolníků v jednotlivých regionech stále roste a díky tomu můžeme rozšiřovat i své aktivity.

Víme, že každý člověk je osobnost a každý z nás upřednostňuje pomáhat jinak. Naši zaměstnanci, kteří se rozhodnou zapojit do dobrovolnických aktivit, si tak mohou vybrat nejen oblast, ve které chtějí pomoci, ale i formu, která jim nejvíce vyhovuje. Dobrovolníci spolupracují s velkým množstvím speciálních základních škol, dětských domovů, domovů pro seniory a jiných neziskových organizací v celé České republice, pomáhají v chráněných krajinných oblastech, lesích a v povodích řek, pravidelně darují krev a prodávají vlastní pekařské výrobky, jejichž výtěžek věnují na dobročinné účely.

Firemní dobrovolníci

Regionální grantový program podpory potřebných

V roce 2015 jsme poskytli v rámci grantového programu 2 miliony korun a pomohli jsme tak uskutečnit 53 projektů.

Program podpory potřebným je zaměřen zejména na pomoc znevýhodněným dětem a dospělým. Unikátní na tomto programu je jeho napojení na dobrovolnickou organizaci. Žádajícím organizacím tedy nepřispíváme pouze finančně, ale také svým časem a energií. Osobní zapojení nám dává možnost sledovat a ovlivňovat využití finančních prostředků, rozšiřovat vlastní obzory v oblasti péče o společnost a celkově prohlubovat vzájemné vztahy.

S kým spolupracujeme

Projekty, které podporujeme, usnadňují život a vylepšují integraci handicapovaných, opuštěných či nemocných. Spolupracujeme s organizacemi, které si kladou za cíl zapojit různé sociální skupiny zpět do občanské společnosti.

Vhodnými subjekty pro tento program mohou být organizace nebo jiné právní subjekty, které pracují se zdravotně a sociálně znevýhodněnými dětmi nebo dospělými, dětské domovy, centra náhradní rodinné péče, neziskové organizace, jež se zaměřují na uvedené oblasti. Snažíme se vyjít vstříc všem organizacím, jejichž činnost spadá do zmíněných oblastí a které projeví zájem o dlouhodobou spolupráci.

Doporučený postup pro žadatele grantu

  1. Oslovte kteréhokoliv zaměstnance MONETA Money Bank z Vašeho nejbližšího okolí, například z Vaší nejbližší pobočky banky a požádejte ho, aby se stal garantem a zároveň předkladatelem Vašeho projektu.
  2. Vyplňte formulář Žádost o grant MONETA Money Bank (DOC, 151 kB).
  3. Připojte krátký průvodní dopis, poslední výroční zprávu a kopii zakládacího dokumentu Vaší organizace (stanovy / zakládací listina). Případné přílohy či detailní rozpočet musí být součástí žádosti.
  4. Pošlete tuto vyplněnou žádost v elektronické nebo tištěné formě předkladateli Vašeho projektu z MONETA Money Bank, kterého jste s tímto projektem oslovili. Předkladatel předloží tuto žádost Grantové komisi MONETA Money Bank, která o ní rozhodne do 120 dnů ode dne jejího doručení.

Kontakt:

Lucie Kirchner
e-mail: grant.cz@moneta.cz
tel.: 224 443 797

Sdružení Mamma HELP

Snažíme se působit ve společnosti tam, kde žijeme. Naše bankomaty jsou našim klientům nejblíž, proto jsme chtěli využít jejich prostoru, abychom je oslovili a společně pomohli ženám, které bojují s rakovinou prsu. Tato aktivita navazuje na naši strategii podpory potřebných.

Prostřednictvím více než 600 našich bankomatů mají naši klienti možnost od 13. března 2013 přispět libovolnou částkou na aktivity sdružení pacientek s rakovinou prsu Mamma HELP. Sdružení se zaměřuje na zmírnění psychického tlaku na pacientky s touto nemocí a jejich rodiny formou bezplatného poradenství vedeného těmi, které tuto nemoc již prožily, v sedmi poradenských centrech po celé ČR. Už 300 korun může pomoct vrátit odvahu a naději jedné z pacientek či její rodině. Sdružení se aktivně stará také o co největší dostupnost informací o prevenci a léčení rakoviny prsu pro veřejnost. V České republice působí Mamma HELP dnes již 13 let. Ročně využije jeho konzultací či pomoci 5 200 žen.

Jak přispět

Jednoduchou volbou z hlavního menu bankomatu lze přispět libovolnou částkou. Dar pro Mamma HELP je daňově odpočitatelnou položkou. Potvrzení o daru dostanou naši dárci od Mamma HELP jednoduše prostřednictvím zaslání žádosti na webové stránce www.mammahelp.cz. Příspěvek je pro klienty zdarma, náklady na provedení transakce hradí banka. Banka rovněž hradí vývoj a údržbu aplikace na bankomatech.

Tiskové zprávy

16.8.2017, MONETA Money Bank Praha

Už jen dva měsíce zbývají českým zemědělcům na zpracování žádostí o&n ...

více
 

Kultura společnosti

Jsme si vědomi toho, jak je důležité
respektovat své okolí, být prospěšní
společnosti, ve které žijeme.

Více

Hospodářské výsledky

Archiv hospodářských výsledků
společností MONETA ke stažení.

Více

Ocenění

Uznání za dobře odváděnou práci
pro naše klienty i zaměstnance.

Více

Servis pro média

Kontakty na tiskové oddělení,
ekonomické komentáře a další
informace nejen pro média.

Více