LGBTQ

Věříme ve stejná práva pro všechny, proto jsme hrdým partnerem Pride Business Fora

Podporujeme a vytváříme společenské hodnoty pro spokojený život všech bez rozdílu.

Diverzita, rozmanitost, inkluze

Podpora rozmanitosti, diverzity a inkluze je pevně ukotvena v naší interní směrnici. Jako jediná česká společnost jsme byli již potřetí zařazeni do prestižního indexu Bloomberg Gender-Equality Index (GEI).

Pride Business Forum

Jsme hrdým partnerem Pride Business Fora a v roce 2020 jsme získali ocenění Skokan roku. Náš generální ředitel Tomáš Spurný pak za svůj leadership, osobní nasazení a přístup ke kultuře banky obdržel Cenu předsedy Pride Business Fora. V roce 2023 jsme stáli u zrodu Nadačního fondu Pride Business Forum.

Ocenění LGBT+ Friendly Employer uděluje od roku 2018 platforma Pride Business Forum. Je určeno zaměstnavatelům, kteří zavádějí opatření směřující k lepší inkluzi LGBT+ zaměstnanců. Toto ocenění jsme získali za aktivity spojené s nároky na zákonné volno při uzavírání manželství a registrovaného partnerství bez ohledu na sexuální orientaci našich zaměstnanců. Odstranili jsme tak diskriminaci, jež v tomto kontextu v českém právním prostředí panuje.

Generální ředitel MONETA Money Bank Tomáš Spurný převzal v roce 2021 z rukou předsedy Pride Business Fora Christiana Schwenkeho ocenění za leadership a osobní nasazení při změně přístupu a celkové kultuře banky vůči LGBT+ komunitě. Christian Schwenke ocenil především fakt, že díky osobnímu přesvědčení Tomáše Spurného, že LGBT+ lidé si zaslouží rovné zacházení nejenom v práci, ale i v obecném slova smyslu, dovedl Monetu ke změnám, díky kterým v bance vzniklo výrazně lepší pracovní prostředí nejenom v kontextu této menšiny.

V květnu 2023 jsme se na Mezinárodní den boje proti homofobii, transfobii a bifobii stali prvním Charity partnerem nově vzniklého Nadačního fondu Pride Business Fora. Rozšíření působnosti Pride Business Fora dává smysl i členům a dárcům, neboť jsou přesvědčeni, že v prostředí, které je založeno na rovnosti, spravedlnosti a přijetí, vznikají podmínky pro stabilitu firem a růst ekonomiky. Posilování a emancipaci LGBT+ jednotlivců zaštítí Pride Business Forum jak prostřednictvím vlastních aktivit, tak formou finanční podpory dalších organizací, uskupení či osob, a to především v mimopražských regionech.

Aktivně podporujeme a vytváříme
rovné podmínky pro všechny

Usilujeme o férový přístup ke všem zaměstnancům,
bez ohledu na jejich vztahovou orientaci a genderovou identitu.

Stejná práva i pro LGBTQ+ zaměstnance

V Monetě neděláme rozdíly, a proto mají a proto mají všichni naši zaměstnanci už od roku 2021, tedy před uzákoněním v legislativě, v manželství i v registrovaném partnerství stejná práva. Mohou tedy využít placené volno na uzavření svazku, péči o nemocného nebo pohřeb.

LGBT+ komunitní centrum

Podpořili jsme vznik prvního LGBT+ komunitního centra v České republice. To poskytuje prostor na debaty, workshopy a setkání všeho druhu. Nabízí i bezplatné a anonymní poradenství pro LGBT+ osoby a pomáhá s tzv. coming outem.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5