MONETA srovná podmínky LGBT rodin a párů z řad zaměstnanců, na registrované páry bude pohlížet jako na manžele

Počínaje prvním březnem budou mít všichni zaměstnanci Skupiny MONETA nárok na zákonné volno při uzavření manželství a registrovaného partnerství či organizaci pohřbu bez ohledu na svou sexuální orientaci. Banka se tak rozhodla narovnat podmínky pro své LGBT zaměstnance, které jim jinak česká legislativa nepřiznává.

Poskytování zákonného volna při takzvaných důležitých osobních překážkách v práci nařizuje zaměstnavatelům zákoník práce a návazné nařízení vlády. Na jeho základě mají zaměstnanci nárok na volno v případech, jakými jsou například vlastní svatba, úmrtí manžela, druha či dítěte, organizace pohřbu, nebo doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení. Zákon ale nepamatuje na případy, kdy členové společné domácnosti žijí v registrovaném partnerství.

„Rozhodli jsme se odstranit diskriminaci, která v tomto kontextu v českém právním prostředí panuje. Pokud LGBT rodinám a párům z řad našich zaměstnanců tuzemská legislativa tyto nároky a práva nepřiznává, pomůže jim těchto práv dosáhnout MONETA. Jsme připraveni poskytnout naprosto rovné podmínky. K našim zaměstnancům, stejně jako k našim klientům, budeme vždy přistupovat naprosto transparentně a nehodláme je jakýmkoliv způsobem diskriminovat,“ uvedl v této souvislosti generální ředitel a předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Podle platformy Pride Business Forum, která dlouhodobě podporuje zavádění LGBT diverzity na pracovištích, skrývá svou sexuální orientaci ve svém zaměstnání celých 47 % Čechů: až 75 % osob s menšinovou sexuální orientací si zároveň přeje, aby jejich zaměstnavatel srovnal podmínky pro LGBT zaměstnance.

Právě s výše uvedenou platformou dnes MONETA podepsala Memorandum o podpoře LGBT diverzity a inkluze na pracovišti. Jedná se o další logický krok banky v jejím úsilí o rovné postavení všech zaměstnanců bez ohledu na původ, pohlaví nebo sexuální orientaci. MONETA dlouhodobě podporuje iniciativu S barvou ven, která pomáhá s tzv. „comming outem“ mladých LGBT osob. Podporu této platformě nabízí druhým rokem i svým klientům prostřednictvím mobilní aplikace Smart Banka. Vloni se stala signatářem evropské Charty Diverzity, má i vlastní komisi pro diverzitu a genderovou vyváženost, MON FAIR, jež je funkčním poradním orgánem představenstva banky. MONETA Money Bank je také jedinou firmou z České republiky, která byla již podruhé zařazena do prestižního Indexu genderové rovnosti společnosti Bloomberg.