Zůstávají nám po převodu termínovaného vkladu do MONETA Money Bank nastavené stejné parametry (úrokové sazby, poplatky…)?

– Váš termínovaný vklad u MONETA Money Bank bude za stejných podmínek, tak jako jste byli zvyklí u Wüstenrot hypoteční banky.
– Zůstane i stejná výše úrokové sazby, kterou jste u Wüstenrot hypoteční banky měli nastavenou dle Úrokového lístku platného do 31. 12. 2020. Nastane-li u termínovaného vkladu den obnovy, tak se v ten den obnovy změní i výše úrokové sazby, a to dle aktuálního Úrokového lístku MONETA Money Bank pro Komerční klienty.
– V případě, že jste u Wüstenrot hypoteční banky měli pro výplatu zůstatku termínovaného vkladu nastavený účet v jiné bance, bude zůstatek zaslán na něj.
– Výpisy Vám budeme zasílat na stejnou adresu, jakou jste měli sjednanou u Wüstenrot hypoteční banky.
– Za vedení a ani zrušení termínovaného vkladu u MONETA Money Bank nic neplatíte.
– O změnách smluvních ujednání jsme Vás informovali a tyto dokumenty naleznete přehledně uložené na našem webu v sekci „Informace k migraci produktů pro klienty Wüstenrot hypoteční banka – fyzické osoby podnikatelé a firmy“.