Vztahuje se Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr Extra pro případ pracovní neschopnosti také na pracovní úrazy?

Ano. Pojištění se vztahuje na případy pracovní neschopnosti způsobené následkem jakéhokoli úrazu, včetně pracovního.