Vypořádání dědictví u MONETA Money Bank

V případě, že je dědické řízení ukončeno a vy jste ustanoven právoplatným dědicem, dostavte se prosím s pravomocným usnesením na jakoukoliv pobočku MONETA Money Bank. Případně můžete úředně ověřené dokumenty zaslat poštou na adresu:
MONETA Money Bank, a.s., oddělení Dědictví
Na Rovince 871, 720 00 Ostrava

Jako právoplatný dědic máte povinnost informovat věřitele (banku) o výsledku dědického řízení, tzn. doložit pravomocné usnesení a dostavit se k vypořádání dědictví. Na základě úmrtního listu nemůžeme vypořádat produkty zůstavitele (zemřelé osoby).

Bez pravomocného usnesení s Vámi nemůžeme vypořádat produkty zemřelého. Usnesení musí obsahovat informaci, kdy (konkrétní datum) došlo k nabytí právní moci. Může se jednat o razítko na titulní straně, případně o text, který je uveden v závěru usnesení. Pokud tuto informaci usnesení neobsahuje, nemůžeme dokument přijmout a provést vypořádání.
Nezapomeňte vždy uvést svoje kontakty pro případnou další komunikaci – jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa.

Pokud nechcete dokládat bance kompletní usnesení, požádejte notáře o vystavení tzv. realizačního listu (dokument, který obsahuje pouze naše produkty). Nemůžeme akceptovat usnesení, kterému chybí stránky nebo bylo do textu jakkoliv zasahováno (zakrytý nebo začerněný text).

VEŠKERÉ INFORMACE O VYPOŘÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRODUKTŮ MONETA MONEY BANK NAJDETE NA KONCI TOHOTO ČLÁNKU.