Splátku hypotečního úvěru hradím inkasem / příkazem k úhradě. Musím pro následující splátky provést nějaké změny?

Ano. Původní kód Wüstenrot hypoteční banky 7980 k 31. 12. 2020 zanikne. Od 1. 1. 2021 je proto třeba využívat kód banky MONETA Money Bank 0600. Se změnou kódu banky souvisí potřeba upravit svůj příkaz k úhradě / inkaso tak, aby za lomítkem byl uveden nový kód banky 0600. Číslo Vašeho úvěrového účtu (část před lomítkem) se nemění.